Špecificky navrhnutá ochrana údajov je prístup, ktorý podporuje ochranu súkromia tak, že záruky ochrany údajov sú integrované do produktov a služieb od najskoršieho štádia vývoja softvéru


1::Softvéroví inžinieri uprednostňujú používanie zásad ochrany osobných údajov.
2::Súkromie je spoločenská otázka, nie vývojársky problém.
3::Nedostatok vhodných nástrojov na realizáciu špecificky navrhnutej ochrany údajov.

V kontexte tohto prípadu je táto odpoveď žiaľ nesprávna. Ako zásady ochrany osobných údajov sa bežne označujú dokumenty/vyhlásenia používané poskytovateľmi služieb, v ktorých podrobne uvádzajú, ako zaobchádzajú s vaším súkromím a ako môžu používať vaše osobné údaje (t. j. ktoré osobné údaje sa zhromažďujú, na aké účely, kto sú príjemcovia vašich údajov atď.). Špecificky navrhnutá ochrana údajov zaručuje lepšiu ochranu súkromia ako zásady ochrany osobných údajov.

Druhým dôvodom je nedostatok vhodných softvérových nástrojov na jej realizáciu.

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Majte na pamäti, že potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Hoci súkromie je skutočne aj spoločenskou otázkou, v našom prepojenom a digitálnom svete sa dá regulovať a chrániť správnym návrhom. Preto hovoríme o špecificky navrhnutej ochrane údajov.

Druhým dôvodom je nedostatok vhodných softvérových nástrojov na jej realizáciu.

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Majte na pamäti, že potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Toto je skutočne druhý dôvod, prečo tradičné prístupy k vývoju softvéru majú obmedzenia pri špecificky navrhnutej ochrane údajov. Je preto dôležité, aby komunita vývojárov softvéru mala k dispozícii dostupnejšie nástroje.

 

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Majte na pamäti, že potreba špecificky navrhnutej ochrany údajov sa rieši aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


(majte na pamäti, že v niektorých textoch sa môže používať aj výraz ochrana súkromia už v štádiu návrhu). Vzhľadom na vývoj technológií, ktoré zabezpečujú ochranu súkromia už v štádiu návrhu, však vývoj softvéru už tradične mal obmedzenia. Existujú dva hlavné dôvody, prečo tradičné prístupy k softvéru majú obmedzenia pri ochrane údajov už v štádiu návrhu. Prvým dôvodom je nedostatočná informovanosť vývojárov a prevádzkovateľov údajov.

 

Aký je druhý dôvod?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information