Špecificky navrhnutá ochrana údajov je prístup k ochrane osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že záruky ochrany údajov sú integrované v technológiách, a nie len v dokumentoch alebo vyhláseniach, ako sú napríklad zásady ochrany osobných údajov.


1::Antivírusový softvér
1::Brána firewall
3::Šifrovanie

Táto odpoveď je nesprávna. Antivírus je dôležitou ochranou počítača proti škodlivému softvéru, ako sú vírusy alebo červy. Hoci v niektorých prípadoch antivírus dokáže chrániť pred škodlivým kódom, ktorý môže ovplyvniť vaše súkromie (napr. spyware), nepredstavuje technológiu na zvyšovanie súkromia. Správna odpoveď spomedzi navrhovaných je šifrovanie: proces, ktorým sa údaje stanú nečitateľnými, čím sa chránia pred neoprávneným prístupom (keďže len oprávnení používatelia dokážu údaje dešifrovať, a teda prečítať). Šifrovanie je rozvinutá, rozšírená a na uplatňovanie pomerne jednoduchá technológia na zvyšovanie súkromia.

Úvodné informácie o technológiách na zvyšovanie súkromia sa nachádzajú v tomto článku medzinárodného združenia profesionálov v oblasti ochrany súkromia:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Pozrite si aj správu agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Táto odpoveď je nesprávna. Brána firewall je dôležitou ochranou sieťových prenosov, ktorá filtruje prichádzajúce a odchádzajúce prenosy a týmto spôsobom dokáže chrániť počítač pred niektorými ohrozeniami zabezpečenia a súkromia, no nepredstavuje technológiu na zvyšovanie súkromia. Správna odpoveď spomedzi navrhovaných je šifrovanie: proces, ktorým sa údaje stanú nečitateľnými, čím sa chránia pred neoprávneným prístupom (keďže len oprávnení používatelia dokážu údaje dešifrovať, a teda prečítať). Šifrovanie je rozvinutá, rozšírená a na uplatňovanie pomerne jednoduchá technológia na zvyšovanie súkromia.

Úvodné informácie o technológiách na zvyšovanie súkromia sa nachádzajú v tomto článku medzinárodného združenia profesionálov v oblasti ochrany súkromia:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Pozrite si aj správu agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Táto odpoveď je správna. Šifrovanie je rozvinutá, rozšírená a na uplatňovanie pomerne jednoduchá technológia na zvyšovanie súkromia. Ide o proces, ktorým sa údaje stanú nečitateľnými, čím sa chránia pred neoprávneným prístupom (keďže len oprávnení používatelia dokážu údaje dešifrovať, a teda prečítať).

Úvodné informácie o technológiách na zvyšovanie súkromia sa nachádzajú v tomto článku medzinárodného združenia profesionálov v oblasti ochrany súkromia:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Pozrite si aj správu agentúry ENISA Ochrana súkromia už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutá ochrana údajov: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 


Na tento účel sa technológia na zvyšovanie súkromia (PET) môže použiť na vynútenie integrovanej ochrany súkromia (hoci technológie na zvyšovanie súkromia nedokážu vždy zaručiť vyriešenie všetkých problémov s ochranou súkromia).

 

Ktorá z nasledujúcich technológií je základnou a dobre zavedenou technológiou na zvyšovanie súkromia?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information