S nástupom mobilných zariadení, ako sú tablety či smartfóny, sa zdá, že spoločnosti majú často možnosť zistiť, kde ste a čo robíte.


2::Vypnúť GPS vo vašom zariadení.
3::Deaktivovať aktívne komponenty vášho zariadenia.
1::Použiť režim „v lietadle“ vášho zariadenia.

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Vypnutím GPS dokážete aplikáciám zabrániť zistiť vašu polohu prostredníctvom GPS. Aplikácie však stále môžu vedieť, čo robíte, a takisto je naďalej možné sledovať vašu polohu (aplikácia môže napríklad začať zhromažďovať údaje o vašej polohe inými spôsobmi, ako sú napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth). Lepším riešením by bolo deaktivovať všetky aktívne komponenty vášho zariadenia. Svoje zariadenie môžete naozaj vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií.

 

Táto odpoveď je správna. Zariadenie môžete vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií. Majte na pamäti, že aj keď vo svojom zariadení vypnete GPS, aplikácie stále môžu vedieť, čo robíte, a takisto je možné sledovať vašu polohu inými spôsobmi, ako sú napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth.

 

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Zariadenie v režime „v lietadle“ nebude prenášať žiadne informácie a hoci to znamená, že vás nie je možné sledovať, takisto nebudete môcť napríklad uskutočňovať alebo prijímať hovory a v konečnom dôsledku nebudete môcť svoje zariadenie používať. Vhodným návrhom je deaktivovať všetky aktívne komponenty vášho zariadenia. Svoje zariadenie môžete vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií.

 


Tieto otázky vás znepokojujú, pretože by ste svoje zariadenia chceli používať naplno, no bez sledovania alebo monitorovania okrem predvoleného monitorovania v sieti GPS alebo sieti poskytovateľa internetových služieb. Takisto si však nie ste istí, čo môžete robiť, aby ste sa chránili.

 

Možným riešením by mohlo byť…