S nástupom mobilných zariadení, ako sú tablety či smartfóny, sa zdá, že spoločnosti majú často možnosť zistiť, kde ste a čo robíte.


2::Vypnúť GPS vo vašom zariadení.
3::Deaktivovať aktívne komponenty vášho zariadenia.
1::Použiť režim „v lietadle“ vášho zariadenia.

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Vypnutím GPS dokážete aplikáciám zabrániť zistiť vašu polohu prostredníctvom GPS. Aplikácie však stále môžu vedieť, čo robíte, a takisto je naďalej možné sledovať vašu polohu (aplikácia môže napríklad začať zhromažďovať údaje o vašej polohe inými spôsobmi, ako sú napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth). Lepším riešením by bolo deaktivovať všetky aktívne komponenty vášho zariadenia. Svoje zariadenie môžete naozaj vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií.

 

Táto odpoveď je správna. Zariadenie môžete vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií. Majte na pamäti, že aj keď vo svojom zariadení vypnete GPS, aplikácie stále môžu vedieť, čo robíte, a takisto je možné sledovať vašu polohu inými spôsobmi, ako sú napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth.

 

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Zariadenie v režime „v lietadle“ nebude prenášať žiadne informácie a hoci to znamená, že vás nie je možné sledovať, takisto nebudete môcť napríklad uskutočňovať alebo prijímať hovory a v konečnom dôsledku nebudete môcť svoje zariadenie používať. Vhodným návrhom je deaktivovať všetky aktívne komponenty vášho zariadenia. Svoje zariadenie môžete vybaviť funkciami, ktoré vám umožnia zastaviť akúkoľvek neželanú komunikáciu na pozadí v súvislosti s oznamovaním vašich osobných údajov poskytovateľom služieb a aplikácií.

 


Tieto otázky vás znepokojujú, pretože by ste svoje zariadenia chceli používať naplno, no bez sledovania alebo monitorovania okrem predvoleného monitorovania v sieti GPS alebo sieti poskytovateľa internetových služieb. Takisto si však nie ste istí, čo môžete robiť, aby ste sa chránili.

 

Možným riešením by mohlo byť…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information