Pred nedávnom ste si otvorili službu on-line, ktorú vám ponúkol váš mobilný operátor, a pri prehliadaní svojho profilu ste s prekvapením zistili


1::Právo byť zabudnutý
1::Právo na výmaz
3::Právo na opravu

Toto žiaľ nie je správna odpoveď (majte na pamäti, že právo byť zabudnutý sa kryje s právom na výmaz). Správna odpoveď je právo na opravu, čo je právo žiadať od prevádzkovateľa bezodkladne opravu nepresných osobných údajov. Právo na opravu, ktoré je základným doplnkom práva na prístup, sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Majte však na pamäti, že podľa európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov „na výkon práva na opravu musí dotknutá osoba obvykle napísať prevádzkovateľovi spracovateľskej operácie. Napríklad ak potrebujete zmeniť adresu svojho bydliska alebo ak zistíte, že údaje o vás sú nepresné, mali by ste uplatniť svoje právo na opravu tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom týchto údajov“. Pozri vymedzenie pojmu práva na opravu tu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Toto žiaľ nie je správna odpoveď (majte na pamäti, že právo na výmaz sa kryje s právom byť zabudnutý). Správna odpoveď je právo na opravu, čo je právo žiadať od prevádzkovateľa bezodkladne opravu nepresných osobných údajov. Právo na opravu, ktoré je základným doplnkom práva na prístup, sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Majte však na pamäti, že podľa európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov „na výkon práva na opravu musí dotknutá osoba obvykle napísať prevádzkovateľovi spracovateľskej operácie. Napríklad ak potrebujete zmeniť adresu svojho bydliska alebo ak zistíte, že údaje o vás sú nepresné, mali by ste uplatniť svoje právo na opravu tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom týchto údajov“. Pozri vymedzenie pojmu práva na opravu tu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Toto je naozaj správna odpoveď v kontexte tohto prípadu. Právo na opravu je právo žiadať od prevádzkovateľa údajov bezodkladne opravu nepresných osobných údajov. Právo na opravu, ktoré je základným doplnkom práva na prístup, sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018; je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Majte však na pamäti, že podľa európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov „na výkon práva na opravu musí dotknutá osoba obvykle napísať prevádzkovateľovi spracovateľskej operácie. Napríklad ak potrebujete zmeniť adresu svojho bydliska alebo ak zistíte, že údaje o vás sú nepresné, mali by ste uplatniť svoje právo na opravu tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom týchto údajov“Pozri vymedzenie pojmu práva na opravu tu: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 


že informácie o adrese bydliska, ktoré má o vás váš poskytovateľ, sú nepresné. V takom prípade – t. j. ak sú vaše osobné údaje nesprávne – máte právo požiadať prevádzkovateľa (napr. poskytovateľa služieb) o ich zmenu tak, aby boli správne.

 

Toto osobitné právo sa nazýva...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information