Používatelia internetu sú čoraz viac sledovaní, aby bolo možné vytvoriť ich profil; táto prax sa používa na prispôsobenie obsahu on-line, najmä reklám, návštevníkom na základe ich predpokladaných záujmov, teda „profilu“.


1::Súkromné prehliadanie.
2::Možnosť „opt-out“.
3::Možnosť nesledovať.

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Súkromné prehliadanie umožňuje surfovať na internete a navštevovať webové stránky a služby bez ukladania informácií o navštívených stránkach vo vašom zariadení. Súkromné prehliadanie teda poskytuje ochranu súkromia len pred ľuďmi s fyzickým prístupom k vášmu počítaču.

Správna odpoveď je možnosť nesledovať, ktorá je kombináciou technických aspektov a aspektov pravidiel. Možnosť nesledovať (do not track) je funkcia dostupná vo všetkých hlavných komerčných webových prehliadačoch, ktorá umožňuje informovať webové lokality, že si neželáte, aby sledovali vaše správanie pri surfovaní. Hoci možnosť nesledovať v určitých prípadoch umožňuje obmedziť sledovanie, v súčasnosti neexistuje reálne riešenie, pretože jednotlivé webové lokality ju nemusia dodržiavať. K ďalším nástrojom na zváženie patria Ghostery

https://www.ghostery.com

a JavaScript Blocker

http://javascript-blocker.toggleable.com/.

 

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia v súvislosti so sledovaním správania on-line:

https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-considerations-of-online-behavioural-tracking

ako aj v článku na adrese:

http://spectrum.ieee.org/computing/software/browser-fingerprinting-and-the-onlinetracking-arms-race#

 

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Niektoré služby umožňujú vyhnúť sa („opt-out“) niektorým formám sledovania alebo vytvárania profilu. Niektoré webové lokality napríklad ponúkajú možnosť „opt-out“ v súvislosti so zasielaním cielenej reklamy, t. j. možnosť uviesť, že v budúcnosti nechcete dostávať takéto reklamy. Správna odpoveď je možnosť nesledovať, ktorá je kombináciou technických aspektov a aspektov pravidiel. Možnosť nesledovať (do not track) je funkcia dostupná vo všetkých hlavných komerčných webových prehliadačoch, ktorá umožňuje informovať webové lokality, že si neželáte, aby sledovali vaše správanie pri surfovaní. Hoci možnosť nesledovať v určitých prípadoch umožňuje obmedziť sledovanie, v súčasnosti neexistuje reálne riešenie, pretože jednotlivé webové lokality ju nemusia dodržiavať. K ďalším nástrojom na zváženie patria Ghostery

https://www.ghostery.com

a JavaScript Blocker

http://javascript-blocker.toggleable.com/.

 

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia v súvislosti so sledovaním správania on-line:

https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-considerations-of-online-behavioural-tracking

ako aj v článku na adrese:

http://spectrum.ieee.org/computing/software/browser-fingerprinting-and-the-onlinetracking-arms-race#

 

Táto odpoveď je správna. Všetky hlavné komerčné webové prehliadače poskytujú možnosť nesledovať, ktorá je kombináciou technických aspektov a aspektov pravidiel. Možnosť nesledovať (do not track) umožňuje informovať webové lokality, že si neželáte, aby sledovali vaše správanie pri surfovaní. Hoci možnosť nesledovať v určitých prípadoch umožňuje obmedziť sledovanie, v súčasnosti neexistuje reálne riešenie, pretože jednotlivé webové lokality ju nemusia dodržiavať. K ďalším nástrojom na zváženie patria Ghostery

https://www.ghostery.com

a JavaScript Blocker.

http://javascript-blocker.toggleable.com/

 

Ďalšie informácie pozri v správe agentúry ENISA Ochrana súkromia v súvislosti so sledovaním správania on-line:

https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-considerations-of-online-behavioural-tracking

ako aj v článku na adrese:

http://spectrum.ieee.org/computing/software/browser-fingerprinting-and-the-onlinetracking-arms-race#

 


Napríklad tlačidlo na vyjadrenie toho, že sa používateľovi niečo páči (napríklad to, ktoré sa používa na Facebooku), sleduje používateľa na viacerých stránkach; zakaždým, keď používateľ navštívi stránku, ktorá obsahuje tlačidlo Facebooku „páči sa mi“, sociálna sieť je o tom informovaná aj v prípade, že používateľ na toto tlačidlo neklikne.

 

Môžete aktivovať možnosť, ktorá obmedzuje toto vytváranie profilov vo vašom webovom prehliadači. Nazýva sa…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information