Orgány v súčasnosti často trvajú na tom, že používatelia by mali byť informovaní o tom, že akékoľvek informácie, ktoré sa ich týkajú a ktoré sú na internete


2::Právo prístupu.
1::Právo na slobodu prejavu.
3::Právo na výmaz.

Táto odpoveď nie je správna, hoci ju možno považovať za čiastočne správnu, keďže toto právo takisto súvisí s ochranou osobných údajov. Právo prístupu znamená, že od príslušného orgánu môžete získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak je to tak, môžete získať podrobnejšie informácie (typ údajov, účely atď.). Správna odpoveď je právo na výmaz (alebo „právo byť zabudnutý“), čo znamená, že máte právo žiadať od orgánu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu. Zámerom tohto práva je posilniť jednotlivcov, nie zahladiť minulé udalosti alebo obmedzovať slobodu tlače. Toto právo sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018) a rozširuje právo namietať, ktoré je uvedené v smernici 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Nariadenie je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Hoci právo na slobodu prejavu je dôležité, osobitné právo naznačené v tomto scenári je právo na výmaz (alebo „právo byť zabudnutý“), čo znamená, že máte právo žiadať od orgánu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu. Zámerom tohto práva je posilniť jednotlivcov, nie zahladiť minulé udalosti alebo obmedzovať slobodu tlače. Toto právo sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018) a rozširuje právo namietať, ktoré je uvedené v smernici 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Nariadenie je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je správna. Právo na výmaz (alebo „právo byť zabudnutý“) znamená, že máte právo žiadať od orgánu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu. Zámerom tohto práva je posilniť jednotlivcov, nie zahladiť minulé udalosti alebo obmedzovať slobodu tlače. Toto právo sa rieši vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 (nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018) a rozširuje právo namietať, ktoré je uvedené v smernici 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Nariadenie je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


nikdy nezmiznú, a že tieto informácie by sa prípadne mohli použiť na iné (pravdepodobne neželané) účely. Právo na ochranu používateľov pred týmito prípadmi sa nazýva...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information