Inteligentné domácnosti sú domácnosti vybavené technológiou, ktorá obyvateľom poskytuje komplexné informácie o stave ich domácnosti a umožňuje im ovládanie všetkých pripojených zariadení vrátane ovládania na diaľku.


1::Phishingové útoky
3::Zásahy do súkromia
2::Nevyžiadané a infikované e-maily

Táto odpoveď je nesprávna. Pomocou phishingu sa útočník pokúša zhromaždiť osobné údaje používateľa (napríklad heslá a čísla kreditných kariet) pomocou falošných aplikácií, falošných SMS správ alebo falošných e-mailových správ, ktoré sa javia ako pravé. Správna odpoveď spomedzi uvedených je možnosť zásahov do súkromia, pretože inteligentné domácnosti môžu zhromažďovať údaje o ľuďoch žijúcich v domácnosti a tieto údaje by mohli zneužiť napríklad tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi inteligentných funkcií. K takýmto údajom by mohli patriť napríklad údaje o správaní osôb v domácnosti, spotrebiteľských aktivitách, prítomnosti alebo neprítomnosti, zdravotnom stave, preferenciách a zvykoch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb pre zbližovanie inteligentných domácností a médií:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Táto odpoveď je správna, pretože inteligentné domácnosti môžu zhromažďovať údaje o ľuďoch žijúcich v domácnosti a tieto údaje by mohli zneužiť napríklad tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi inteligentných funkcií. K takýmto údajom by mohli patriť napríklad údaje o správaní osôb v domácnosti, spotrebiteľských aktivitách, prítomnosti alebo neprítomnosti, zdravotnom stave, preferenciách a zvykoch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb pre zbližovanie inteligentných domácností a médií:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Táto odpoveď je čiastočne správna. Niektoré inteligentné domáce zariadenia môžu naozaj mať vlastné emailové účty (je to bežné pre tlačiarne pripojené na web), ktoré sa môžu zneužívať na odosielanie nevyžiadaných e-mailov alebo e-mailov infikovaných malvérom do týchto zariadení. Ide však o všeobecnú hrozbu pre akýkoľvek počítač s emailovými účtami. Najsprávnejšou odpoveďou v tomto prípade je možnosť zásahov do súkromia, pretože inteligentné domácnosti môžu zhromažďovať údaje o ľuďoch žijúcich v domácnosti a tieto údaje by mohli zneužiť napríklad tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi inteligentných funkcií. K takýmto údajom by mohli patriť napríklad údaje o správaní osôb v domácnosti, spotrebiteľských aktivitách, prítomnosti alebo neprítomnosti, zdravotnom stave, preferenciách a zvykoch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v správe agentúry ENISA Prehľad hrozieb pre zbližovanie inteligentných domácností a médií:

 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 


Príklady inteligentných domácich zariadení: inteligentné chladničky, inteligentné elektromery, inteligentné žalúzie a automatické kŕmidlá pre domáce zvieratá. Inteligentné domácnosti majú potenciál zlepšiť kvalitu nášho života.

 

Inteligentné domácnosti však môžu priniesť aj nové hrozby pre ľudí žijúcich v týchto domácnostiach, pričom hlavným príkladom týchto hrozieb sú...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information