Cloudové úložisko je spôsob ukladania súborov na internete prostredníctvom služieb tretích strán. Bežnými príkladmi sú Dropbox alebo Amazon Cloud Drive.


3::Zašifrovať si súbory sami
2::Primerané spravovanie nastavení zdieľania
1::Ponechať to na poskytovateľa cloudových služieb

Táto odpoveď je správna. Ak chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda ani prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Táto odpoveď nie je úplne správna. V skutočnosti je dôležité starostlivo kontrolovať a v prípade potreby zmeniť svoje nastavenia zdieľania (služby cloudového úložiska zvyčajne umožňujú jedno z týchto troch nastavení: i) súkromné, t. j. súbory môžete prezerať len vy, ii) verejné, t. j. súbory môže prezerať ktokoľvek bez akýchkoľvek obmedzení, a iii) zdieľané, t. j. súbory môžu prezerať len ľudia, ktorých pozvete). Ak však chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda ani prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Táto odpoveď je nesprávna. Hoci poskytovatelia cloudových služieb majú brať zabezpečenie údajov veľmi vážne, nie je dobrý nápad spoliehať sa len na to; nie je nič zlé na vykonaní ďalších krokov na zabezpečenie toho, aby vaše osobné údaje boli uchovávané v bezpečí a zabezpečené.

 

Správna odpoveď v kontexte tohto scenára na zašifrovať si súbory sami. Ak chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 


Používate osobné cloudové úložisko na zálohovanie fotografií, ale uvažujete aj o ukladaní dokumentov, no niektoré môžu obsahovať osobné informácie, ktoré by ste chceli zachovať bezpečné a súkromné. Aké kroky môžete uskutočniť na zaručenie toho, že to tak bude?