Cloudové úložisko je spôsob ukladania súborov na internete prostredníctvom služieb tretích strán. Bežnými príkladmi sú Dropbox alebo Amazon Cloud Drive.


3::Zašifrovať si súbory sami
2::Primerané spravovanie nastavení zdieľania
1::Ponechať to na poskytovateľa cloudových služieb

Táto odpoveď je správna. Ak chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda ani prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Táto odpoveď nie je úplne správna. V skutočnosti je dôležité starostlivo kontrolovať a v prípade potreby zmeniť svoje nastavenia zdieľania (služby cloudového úložiska zvyčajne umožňujú jedno z týchto troch nastavení: i) súkromné, t. j. súbory môžete prezerať len vy, ii) verejné, t. j. súbory môže prezerať ktokoľvek bez akýchkoľvek obmedzení, a iii) zdieľané, t. j. súbory môžu prezerať len ľudia, ktorých pozvete). Ak však chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda ani prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Táto odpoveď je nesprávna. Hoci poskytovatelia cloudových služieb majú brať zabezpečenie údajov veľmi vážne, nie je dobrý nápad spoliehať sa len na to; nie je nič zlé na vykonaní ďalších krokov na zabezpečenie toho, aby vaše osobné údaje boli uchovávané v bezpečí a zabezpečené.

 

Správna odpoveď v kontexte tohto scenára na zašifrovať si súbory sami. Ak chcete v cloudovom úložisku ukladať dokumenty, ktoré považujete za dôležité uchovať čo najbezpečnejšie, najvhodnejším riešením je zašifrovať svoje súbory. Ak ste jediným držiteľom dešifrovacieho kľúča, nikto iný – ani poskytovateľ cloudových služieb či prípadný útočník – nebude schopný dešifrovať vaše súbory, a teda prečítať alebo používať vaše osobné údaje. Úvodné informácie o technológii cloud computingu a ochrane údajov a súkromia v cloude si môžete prečítať v správe úradu komisárov pre informácie (Spojené kráľovstvo): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 


Používate osobné cloudové úložisko na zálohovanie fotografií, ale uvažujete aj o ukladaní dokumentov, no niektoré môžu obsahovať osobné informácie, ktoré by ste chceli zachovať bezpečné a súkromné. Aké kroky môžete uskutočniť na zaručenie toho, že to tak bude?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information