Vždy, keď používate digitálne zariadenie a napríklad surfujete na internete či navštevujete webové lokality, zanechávate za sebou drobné stopy vašich aktivít.


2::Súbory cookie
3::Digitálne stopy
1::Prihlasovacie údaje

Toto nie je správna odpoveď; súbory cookie však predstavujú príklad digitálnej stopy. Presnejšie povedané, súbory cookie sú malé informačné prvky (textové súbory) uložené len v počítači používateľa, ktoré v širokej miere používajú poskytovatelia služieb on-line na viaceré účely, napríklad na zachytávanie používateľských preferencií (jazyk, farby pozadia atď.), na identifikáciu používateľa, keď používa nákupný košík atď. Majte na pamäti, že súbory cookie sa môžu používať aj na iné účely, ako je napríklad behaviorálna reklama, čo by sa nemalo stávať, ak používateľ neposkytol svoj výslovný súhlas.

Správna odpoveď je digitálne stopy: ide o všeobecný pojem opisujúci stopy, ktoré používatelia zanechávajú pri interakcii v digitálnych prostrediach a používaní digitálnych zariadení. Tieto stopy môžu byť pasívne, keď ich zhromažďujú tretie strany bez vedomia používateľa; môžu zahŕňať napríklad čas a deň, kedy ste navštívili konkrétnu webovú lokalitu. Stopy môžu byť aj aktívne, keď používateľ úmyselne zanechá informácie, ako napríklad príspevky na sociálnych sieťach

 

Táto odpoveď je správna. Digitálne stopy je všeobecný pojem opisujúci stopy, ktoré používatelia zanechávajú pri interakcii v digitálnych prostrediach a používaní digitálnych zariadení. Tieto stopy môžu byť pasívne, keď ich zhromažďujú tretie strany bez vedomia používateľa; môžu zahŕňať napríklad čas a deň, kedy ste navštívili konkrétnu webovú lokalitu. Stopy môžu byť aj aktívne, keď používateľ úmyselne zanechá informácie, ako napríklad príspevky na sociálnych sieťach.

 

Táto odpoveď je nesprávna. Pojmom prihlasovacie údaje sa označujú používateľské meno a heslo, ktoré používate na prístup k službám on-line. Správna odpoveď je digitálne stopy: stopy, ktoré používatelia zanechávajú pri interakcii v digitálnych prostrediach a používaní digitálnych zariadení. Tieto stopy môžu byť pasívne, keď ich zhromažďujú tretie strany bez vedomia používateľa; môžu zahŕňať napríklad čas a deň, kedy ste navštívili konkrétnu webovú lokalitu. Stopy môžu byť aj aktívne, keď používateľ úmyselne zanechá informácie, ako napríklad príspevky na sociálnych sieťach.

 


Informácie o týchto aktivitách sa môžu ukladať vo vašom zariadení, ale aj na navštívených webových lokalitách.

 

Aký je bežný názov pre tieto stopy?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information