V súčasnosti na internete navštevujeme mnoho webových lokalít. Je dosť bežné, že po návšteve niektorých stránok dostávame neželanú reklamu – teda reklamu, o ktorú sme nepožiadali.


2::Možnosť „opt-out“.
3::Možnosť „opt-in“.
1::Možnosť nesledovať (do not track).

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Mechanizmus „opt-out“ znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať, t. j. vyslovene uviesť, že v budúcnosti nechcete dostávať takéto reklamy. Správna odpoveď je možnosť „opt-in“, čo znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Existujú však prípady, keď je možnosť „opt-out“ prípustná, napr. v kontexte vzťahu s existujúcimi zákazníkmi sa vaša e-mailová adresa môže použiť na ponuku podobných výrobkov alebo služieb bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Táto odpoveď je správna. Mechanizmus „opt-in“ znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Existujú však prípady, keď je prípustná aj možnosť „opt-out“, čo znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať (pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Správna odpoveď je možnosť „opt-in“, čo v tomto prípade znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Možnosť nesledovať je nastavenie webového prehliadača na zakázanie sledovania. Existujú prípady, keď je prípustná aj možnosť „opt-out“, čo znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať (pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 


Je to spôsobené tým, že inzerenti nezaviedli správnu možnosť získania nášho súhlasu, ktorá by mala byť...