V súčasnosti na internete navštevujeme mnoho webových lokalít. Je dosť bežné, že po návšteve niektorých stránok dostávame neželanú reklamu – teda reklamu, o ktorú sme nepožiadali.


2::Možnosť „opt-out“.
3::Možnosť „opt-in“.
1::Možnosť nesledovať (do not track).

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Mechanizmus „opt-out“ znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať, t. j. vyslovene uviesť, že v budúcnosti nechcete dostávať takéto reklamy. Správna odpoveď je možnosť „opt-in“, čo znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Existujú však prípady, keď je možnosť „opt-out“ prípustná, napr. v kontexte vzťahu s existujúcimi zákazníkmi sa vaša e-mailová adresa môže použiť na ponuku podobných výrobkov alebo služieb bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Táto odpoveď je správna. Mechanizmus „opt-in“ znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Existujú však prípady, keď je prípustná aj možnosť „opt-out“, čo znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať (pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Správna odpoveď je možnosť „opt-in“, čo v tomto prípade znamená, že nebudete dostávať žiadnu reklamu, pokiaľ ste výslovne nepožiadali o takýto oznam (napr. začiarknutím políčka s otázkou, či chcete dostávať reklamu, alebo vyplnením príslušného formulára). Možnosť nesledovať je nastavenie webového prehliadača na zakázanie sledovania. Existujú prípady, keď je prípustná aj možnosť „opt-out“, čo znamená, že môžete dostávať reklamy, o ktoré ste nepožiadali, za predpokladu, že dostanete možnosť namietať (pozri smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách tu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 


Je to spôsobené tým, že inzerenti nezaviedli správnu možnosť získania nášho súhlasu, ktorá by mala byť...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information