Práve ste na narodeniny dostali úplne nový smartfón.


2::Použili nástroj na obnovenie výrobných nastavení.
1::Vymazali zo starého telefónu fotografie.
3::Vymazali zo starého telefónu všetky existujúce údaje.

Pred recykláciou svojho starého telefónu by ste mali vymazať všetky osobné údaje, čo znamená úplné odstránenie všetkých osobných údajov (vrátane čísiel kontaktov, fotografií a nastavení) tak, aby sa nedali obnoviť. Týmto spôsobom sa zabezpečí vaše súkromie a to, že vaše informácie neskončia v rukách neželaných tretích strán. Jednou z možností vymazania niektorých z vašich osobných údajov je naozaj použitie „nástroja na obnovenie výrobných nastavení“ vášho smartfónu, a preto je táto odpoveď čiastočne správna. Použitie nástroja na obnovenie výrobných nastavení však nemusí vždy stačiť (pozri http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Inými slovami, je možné, že niekto použije vhodný softvér na obnovenie údajov a niektoré z týchto údajov získa späť (aj keď sa predpokladá, že nástroj na obnovenie výrobných nastavení vymaže údaje tak, aby sa nedali obnoviť). Z tohto dôvodu by ste na vymazanie údajov mali tieto údaje najskôr zašifrovať (smartfón obsahuje takúto možnosť) a potom použiť nástroj na obnovenie výrobných nastavení, čo znamená, že aj keď sa niektoré údaje budú dať následne obnoviť, budú v nezrozumiteľnej forme, keďže budú zašifrované

 

Táto odpoveď je nesprávna. Je dôležité odstrániť z telefónu všetky osobné informácie a údaje (vrátane fotografií). Odstránenie fotografií preto nestačí. Okrem toho jednoduché vymazanie údajov, ako napr. fotografií, neznamená, že sa nebudú dať obnoviť. Mali by ste vymazať všetky osobné údaje, čo znamená úplné odstránenie všetkých osobných údajov (vrátane čísiel kontaktov, fotografií a nastavení) tak, aby sa nedali obnoviť. Týmto spôsobom sa zaručí vaše súkromie a to, že vaše informácie neskončia v rukách neželaných tretích strán. Hoci sa predpokladá, že nástroj na obnovenie výrobných nastavení vymaže údaje, nemusí to vždy stačiť (pozri http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Z tohto dôvodu by ste mali údaje najskôr zašifrovať (smartfón obsahuje takúto možnosť) a potom použiť nástroj na obnovenie výrobných nastavení, čo znamená, že aj keď sa niektoré údaje budú dať následne obnoviť, budú v nezrozumiteľnej forme, keďže budú zašifrované. 

 

Pred recykláciou starého telefónu je dôležité vymazať všetky osobné údaje, čo znamená úplné odstránenie všetkých osobných údajov (vrátane čísiel kontaktov, fotografií a nastavení) tak, aby sa nedali obnoviť. Týmto spôsobom sa zaručí vaše súkromie a to, že vaše informácie neskončia v rukách neželaných tretích strán. Hoci sa predpokladá, že nástroj na obnovenie výrobných nastavení vymaže údaje, nemusí to vždy stačiť (pozri http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Z tohto dôvodu by ste mali údaje najskôr zašifrovať (smartfón obsahuje takúto možnosť) a potom použiť nástroj na obnovenie výrobných nastavení, čo znamená, že aj keď sa niektoré údaje budú dať následne obnoviť, budú v nezrozumiteľnej forme, keďže budú zašifrované. 

 


Teraz sa musíte zbaviť starého smartfónu a chceli by ste ho recyklovať, konkrétne poskytnúť ho charitatívnej organizácii, ktorá ho opätovne použije – samozrejme po vybratí vašej SIM karty (účastníckej identifikačnej karty).

 

Na ochranu vášho súkromia sa odporúča, aby ste…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information