Používatelia internetu sú čoraz viac sledovaní, aby bolo možné vytvoriť ich profil; táto prax sa používa na prispôsobenie on-line obsahu, najmä reklám, návštevníkom na základe ich predpokladaných záujmov.


1::Môže dôjsť k ukradnutiu vašej digitálnej identity.
3::Ohrozenie súkromia a vylúčenie zo služieb.
2::Hromadné sledovanie.

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. Vytváranie profilov používateľov sa v tomto scenári netýka rizika krádeže totožnosti (čo znamená, že niekto iný sa môže vydávať za vás prostredníctvom získania niektorých vašich osobných údajov).

Skôr ide o to, že spôsob, akým používate web, môže tretia strana použiť na vytvorenie podrobného profilu o vás (napr. na získanie poznatkov o vašich záujmoch), čo nielenže ohrozuje vaše súkromie, ale môže to viesť aj k nepriaznivým následkom, napríklad k vylúčeniu zo služieb.

 

Táto odpoveď je správna. Spôsob, akým používate web, môže tretia strana použiť na vytvorenie podrobného profilu o vás (napr. na získanie poznatkov o vašich záujmoch), čo nielenže ohrozuje vaše súkromie, ale môže to viesť aj k nepriaznivým následkom, napríklad k vylúčeniu zo služieb. 

 

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Hromadné sledovanie môže byť naozaj spojené s vytváraním profilu používateľa; hromadné sledovanie je však všeobecnejší pojem ako samostatné vytváranie profilov. Toto sledovanie môžu vykonávať vlády z bezpečnostných alebo politických dôvodov alebo spoločnosti na komerčné účely.

Pravdepodobné kľúčové riziko však je, že spôsob, akým používate web, môže tretia strana použiť na vytvorenie podrobného profilu o vás (napr. na získanie poznatkov o vašich záujmoch), čo nielenže ohrozuje vaše súkromie, ale môže to viesť aj k nepriaznivým následkom, napríklad k vylúčeniu zo služieb.

 


Napríklad tlačidlo na vyjadrenie toho, že sa používateľovi niečo páči (napríklad to, ktoré sa používa na Facebooku), sleduje používateľa na viacerých stránkach; zakaždým, keď používateľ navštívi stránku, ktorá obsahuje tlačidlo Facebooku „páči sa mi“, sociálna sieť je o tom informovaná aj v prípade, že používateľ na toto tlačidlo neklikne.

 

Táto prax vytvárania profilov nesie určité riziká pre používateľov, z ktorých relevantné je, že...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information