Nedávno ste si vytvorili účet na novej sociálnej sieti, ktorá je čoraz populárnejšia.


3::Zásady ochrany osobných údajov
1::Licenčná zmluva koncového používateľa
2::Nastavenia ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov je naozaj bežný názov dokumentov/vyhlásení používaných poskytovateľmi služieb, v ktorých podrobne uvádzajú, ako zaobchádzajú s vaším súkromím a ako môžu používať vaše osobné údaje (t. j. ktoré osobné údaje sa zhromažďujú, na aké účely, kto sú príjemcovia vašich údajov atď.). Takéto informácie predstavujú pre poskytovateľa služieb zákonnú povinnosť týkajúcu sa ochrany údajov (pozri smernicu o ochrane údajov 95/46/ES , ako aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679, ktoré sa bude uplatňovať od 25. mája 2018, k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

V kontexte tohto prípadu je táto odpoveď žiaľ nesprávna. Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) je právny dokument, s ktorým sa často vyžaduje vyjadriť súhlas pri vytváraní nového účtu v nejakej službe. EULA však súvisí s duševným vlastníctvom a autorskými právami, nie s ochranou súkromia a údajov. Správna odpoveď je zásady ochrany osobných údajov, čo je dokument/vyhlásenie, v ktorom poskytovatelia služieb podrobne uvádzajú, ako zaobchádzajú s vaším súkromím a ako môžu používať vaše osobné údaje (t. j. ktoré osobné údaje sa zhromažďujú, na aké účely, kto sú príjemcovia vašich údajov atď.). Takéto informácie predstavujú pre poskytovateľa služieb zákonnú povinnosť týkajúcu sa ochrany údajov (pozri smernicu o ochrane údajov 95/46/ES , ako aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679, ktoré sa bude uplatňovať od 25. mája 2018, k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

V kontexte tohto prípadu je táto odpoveď žiaľ nesprávna, hoci nastavenia ochrany osobných údajov sú naozaj dôležité pre vaše súkromie. Sociálne siete zvyčajne ponúkajú používateľom možnosti nastaviť, ako môžu ostatní ľudia vidieť ich informácie. Napríklad na Facebooku sa môžete rozhodnúť, či si vaše fotografie môžu prezerať len vaši priatelia alebo aj priatelia vašich priateľov. Toto sú nastavenia ochrany osobných údajov a sú dôležité na ochranu vášho súkromia. Správna odpoveď však je zásady ochrany osobných údajov, čo je dokument/vyhlásenie, v ktorom poskytovatelia služieb podrobne uvádzajú, ako zaobchádzajú s vašim súkromím a ako môžu používať vaše osobné údaje (t. j. ktoré osobné údaje sa zhromažďujú, na aké účely, kto sú príjemcovia vašich údajov atď.). Takéto informácie predstavujú pre poskytovateľa služieb zákonnú povinnosť týkajúcu sa ochrany údajov (pozri smernicu o ochrane údajov 95/46/ES , ako aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679, ktoré sa bude uplatňovať od 25. mája 2018, k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


Pri vytváraní účtu sa zobrazila výzva na vyjadrenie súhlasu s určitými pravidlami určujúcimi, ako poskytovateľ webovej lokality bude zaobchádzať s vaším súkromím a osobnými údajmi.

 

Aký je v takýchto prípadoch bežný názov dokumentu, s ktorým súhlasíte?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information