Členské štáty Európskej únie a európske inštitúcie každoročne oslavujú Deň ochrany údajov s cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť ochranu súkromia a údajov.


2::1. októbra
1::7. februára
3::28. januára

Táto odpoveď je nesprávna. Deň ochrany údajov sa oslavuje každoročne 28. januára. Tento dátum je výročím podpísania Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, prvého právne záväzného medzinárodného nástroja na ochranu údajov týkajúceho sa automatického spracúvania osobných údajov. Tento dokument je k dispozícii tu: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Ďalšie informácie nájdete tu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Október je však každoročne Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti: propagačná kampaň Európskej únie zameraná na podporu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi s cieľom zmeniť ich vnímanie kybernetických hrozieb a poskytovať aktuálne informácie o bezpečnosti prostredníctvom vzdelávania a delenia sa o osvedčené postupy. Tento kvíz je súčasťou iniciatívy Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti na tento rok.

 

Táto odpoveď je nesprávna. Deň ochrany údajov sa oslavuje každoročne 28. januára. Tento dátum je výročím podpísania Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, prvého právne záväzného medzinárodného nástroja na ochranu údajov týkajúceho sa automatického spracúvania osobných údajov. Tento dokument je k dispozícii tu:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Ďalšie informácie nájdete tu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

V roku 2017 bude 7. február Dňom bezpečnejšieho internetu. Deň bezpečnejšieho internetu organizuje spoločnosť Insafe každý rok vo februári s cieľom podpory bezpečnejšieho používania technológií on-line, najmä v prípade mladých ľudí. Ďalšie informácie nájdete tu:

https://www.saferinternetday.org

 

Táto odpoveď je správna. Deň ochrany údajov sa oslavuje každoročne 28. januára. Tento dátum je výročím podpísania Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, prvého právne záväzného medzinárodného nástroja na ochranu údajov týkajúceho sa automatického spracúvania osobných údajov. Tento dokument je k dispozícii tu:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Ďalšie informácie nájdete tu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Aký je každý rok oficiálny dátum Dňa ochrany údajov?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information