Často kontrolujete svoje účty na sociálnych sieťach, keď ste na káve v miestnej kaviarni.


1::Môžu existovať ďalšie skryté poplatky, o ktorým neviem.
2::Ďalšie osoby pripojené k otvorenej sieti môžu vidieť, čo robíte.
3::Môže dôjsť ku krádeži osobných údajov z mojej komunikácie v otvorenej Wi-Fi sieti.

Táto odpoveď je žiaľ nesprávna. S používaním otvorených Wi-Fi sietí je však spojených niekoľko rizík súvisiacich s tým, že z dôvodu chýbajúceho hesla sú vaše sieťové prenosy viditeľné pre kohokoľvek v dosahu siete. Ľudia takto môžu – pomocou vhodných nástrojov – vidieť, aké webové lokality navštevujete, ako aj čo zadávate do nezašifrovaných webových formulárov (to znamená na webových lokalitách začínajúcich sa na http namiesto https). Z tohto dôvodu môže dôjsť ku krádeži osobných údajov. Ďalším rizikom je, že ak sa k takejto sieti pripoja infikované počítače, môžu sa pokúsiť infikovať aj vaše zariadenie. Takéto infikovanie môže mať niekoľko nežiaducich účinkov, napríklad vymazanie alebo ukradnutie vašich osobných údajov, ako aj monitorovanie vašich aktivít. 

 

Táto odpoveď je len čiastočne správna. Vo všeobecnosti ostatní ľudia nemôžu vidieť, čo robíte na vašom tablete. Chýbajúce heslo má však za následok, že vaše sieťové prenosy sú viditeľné pre kohokoľvek v dosahu siete. Ľudia takto môžu – pomocou vhodných nástrojov – vidieť, aké webové lokality navštevujete, ako aj čo zadávate do nezašifrovaných webových formulárov (to znamená na webových lokalitách začínajúcich sa na http namiesto https). Z tohto dôvodu môže dôjsť ku krádeži osobných údajov. Ďalším rizikom je, že ak sa k takejto sieti pripoja infikované počítače, môžu sa pokúsiť infikovať aj vaše zariadenie. Takéto infikovanie môže mať niekoľko nežiaducich účinkov, napríklad vymazanie alebo ukradnutie vašich osobných údajov, ako aj monitorovanie vašich aktivít.

 

Táto odpoveď je správna. S používaním otvorených Wi-Fi sietí sú spojené rôzne riziká súvisiace s tým, že z dôvodu chýbajúceho hesla sú vaše sieťové prenosy viditeľné pre kohokoľvek v dosahu siete. Ľudia takto môžu – pomocou vhodných nástrojov – vidieť, aké webové lokality navštevujete, ako aj čo zadávate do nezašifrovaných webových formulárov (to znamená na webových lokalitách začínajúcich sa na http namiesto https). Z tohto dôvodu môže dôjsť ku krádeži osobných údajov. Ďalším rizikom je, že ak sa k takejto sieti pripoja infikované počítače, môžu sa pokúsiť infikovať aj vaše zariadenie. Takéto infikovanie môže mať niekoľko nežiaducich účinkov, napríklad vymazanie alebo ukradnutie vašich osobných údajov, ako aj monitorovanie vašich aktivít.

 


Táto kaviareň má bezplatné otvorené Wi-Fi pripojenie a môžete sa pripojiť s tabletom bez použitia hesla. Jeden z vašich priateľov vám povedal, že s takýmito otvorenými sieťami môžu byť spojené riziká.

 

Aké by mohli byť tieto riziká?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information