Ako sa nazývajú


3::Osobné údaje
1::Prihlasovacie údaje
1::Číslo sociálneho zabezpečenia

Táto odpoveď je správna. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Pojmom prihlasovacie údaje sa označujú používateľské meno a heslo, ktoré používate napríklad na prístup k službám on-line. Správna odpoveď je osobné údaje. Treba poznamenať, že prihlasovacie údaje sú takisto príkladom osobných údajov, pretože ide o informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Správna odpoveď je osobné údaje. Treba poznamenať, že číslo sociálneho zabezpečenia je takisto príkladom osobných údajov, pretože ide o informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Pojem „osobné údaje“ je však oveľa všeobecnejší. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“?