Ako sa nazývajú


3::Osobné údaje
1::Prihlasovacie údaje
1::Číslo sociálneho zabezpečenia

Táto odpoveď je správna. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Pojmom prihlasovacie údaje sa označujú používateľské meno a heslo, ktoré používate napríklad na prístup k službám on-line. Správna odpoveď je osobné údaje. Treba poznamenať, že prihlasovacie údaje sú takisto príkladom osobných údajov, pretože ide o informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Správna odpoveď je osobné údaje. Treba poznamenať, že číslo sociálneho zabezpečenia je takisto príkladom osobných údajov, pretože ide o informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Pojem „osobné údaje“ je však oveľa všeobecnejší. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré údaje sa považujú za osobné údaje, môžete nájsť v slovníku pojmov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

Meno a číslo sociálneho zabezpečenia sú dva príklady osobných údajov, ktoré sa týkajú priamo určitej osoby. Vymedzenie pojmu však zahŕňa aj ďalšie údaje, medzi ktoré patria napríklad aj e-mailové adresy a telefónne číslo zamestnanca do práce.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Pozri tiež smernicu o ochrane údajov 95/46/ES tu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=SK

ako aj nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information