„Osoby alebo organizácie, ktoré zhromažďujú a spravujú vaše osobné údaje, ich musia chrániť pred zneužitím a musia dodržiavať určité práva vlastníkov údajov, ktoré sú zaručené právnymi predpismi EÚ“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Právo na nedotknuteľnosť osoby.
1::Právo na slobodu prejavu.
3::Právo na ochranu osobných údajov.

Táto odpoveď je nesprávna. Hoci sa môže zdať, že vaše údaje sú súčasťou vás, a teda vašej nedotknuteľnosti, v skutočnosti toto základné právo chráni iba vašu telesnú a duševnú nedotknuteľnosť. Správna odpoveď je právo na ochranu osobných údajov, pričom platí, že „cieľom spoločných pravidiel EÚ je zabezpečiť, aby sa na vaše osobné údaje vzťahovala vysoká úroveň ochrany kdekoľvek v EÚ. V prípade zneužitia vašich údajov kdekoľvek v EÚ máte právo na podanie sťažnosti a dosiahnutie nápravy.“ Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tieto práva sú opísané v Charte základných práv Európskej únie. Pozrite si najmä článok 8 o ochrane osobných údajov a článok 7 týkajúci sa rešpektovania súkromného a rodinného života („súkromie“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Táto odpoveď je nesprávna. Hoci právo na slobodu prejavu je dôležité, osobitné právo zavedené Európskou úniou sa nazýva právo na ochranu osobných údajov, pričom platí, že „cieľom spoločných pravidiel EÚ je zabezpečiť, aby sa na vaše osobné údaje vzťahovala vysoká úroveň ochrany kdekoľvek v EÚ. V prípade zneužitia vašich údajov kdekoľvek v EÚ máte právo na podanie sťažnosti a dosiahnutie nápravy.“ Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tieto práva sú opísané v Charte základných práv Európskej únie. Pozrite si najmä článok 8 o ochrane osobných údajov a článok 7 týkajúci sa rešpektovania súkromného a rodinného života („súkromie“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 

Táto odpoveď je správna: „cieľom spoločných pravidiel EÚ je zabezpečiť, aby sa na vaše osobné údaje vzťahovala vysoká úroveň ochrany kdekoľvek v EÚ. V prípade zneužitia vašich údajov kdekoľvek v EÚ máte právo na podanie sťažnosti a dosiahnutie nápravy.“ Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Tieto práva sú opísané v Charte základných práv Európskej únie. Pozrite si najmä článok 8 o ochrane osobných údajov a článok 7 týkajúci sa rešpektovania súkromného a rodinného života („súkromie“):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

 


Hoci to platí pre všetky formy zhromažďovania údajov vrátane fyzického, z dôvodu rastúceho používania elektronického ukladania a prenosu údajov to má obrovský vplyv na používateľov internetu.

 

Osobitné základné právo, ktoré vás chráni pred takýmto zneužitím, sa nazýva...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information