Un liceu anunță că un set de date va fi publicat pe site-ul său, conținând notele (punctajul total) acordate studenților săi la toate cursurile oferite pe parcursul unui anumit an,


1::Denumirea cursurilor și, pentru fiecare curs, nota acordată fiecărui student. Orice element de identificare a studenților (de exemplu, numele, numărul de referință etc.) va fi omis sau înlocuit cu alte numere de referință fără semnificație. Alte informații cu caracter personal referitoare la studenți (vârstă, sex etc.) pot fi incluse în listă.
3::Denumirea cursurilor și, pentru fiecare curs, notele acordate, fără a adăuga alte informații
2::Numai notele acordate studenților; nicio altă informație (nici măcar cursurile corespunzătoare).

Din nefericire, acesta nu este răspunsul corect. O listă de date ar trebui considerată anonimizată atunci când nu poate fi identificată nicio persoană din listă, luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil de către orice altă persoană. Prin urmare, înlocuind elementele de identificare cu alte numere de referință fără semnificație nu reprezintă anonimizare, ci pseudonimizare; de exemplu, știind că numai lui John i-a fost acordată nota 10 pentru cursul A, putem afla numărul de referință din listă care îi corespunde lui John și, ulterior, toate notele acordate acestuia pentru toate cursurile. Chiar dacă omitem toate elementele unice de identificare, combinația altor informații cu caracter personal poate conduce, de asemenea, la identificare (de exemplu, în cazul în care se știe că singurul student cu vârsta de 21 de ani este John).

 

Răspunsul corect în acest scenariu este denumirea cursurilor și, pentru fiecare curs, notele acordate, fără a adăuga alte informații. În general, este destul de dificil să se ajungă la o anonimizare totală, în cazul în care urmează să fie publicată o listă cu date utile. Simpla eliminare sau schimbare a elementelor de identificare a persoanelor nu înseamnă anonimizare. Există metode specifice de anonimizare pe care editorul trebuie să le respecte în vederea abordării mai multor riscuri legate de anularea anonimizării. Pentru mai multe informații, a se vedea raportul ENISA privind luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii în sistemele de tip big data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

Acesta este răspunsul corect. O listă de date ar trebui considerată anonimizată atunci când nu poate fi identificată nicio persoană din listă, luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil de către orice altă persoană. În general, este destul de dificil să se ajungă la o anonimizare totală, în cazul în care urmează să fie publicată o listă cu date utile. Simpla eliminare sau schimbare a elementelor de identificare a persoanelor nu înseamnă anonimizare. Există metode specifice de anonimizare pe care editorul trebuie să le respecte în vederea abordării mai multor riscuri legate de anularea anonimizării. Pentru mai multe informații, a se vedea raportul ENISA privind luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii în sistemele de tip big data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

Acest răspuns nu este decât parțial corect. Într-adevăr, această listă, care este o simplă listă de note (și anume cifre) este complet anonimizată, întrucât nu este posibil să se identifice nicio persoană din listă, luând în considerare toate mijloacele care pot fi utilizate în mod rezonabil de către orice altă persoană. Cu toate acestea, nu este o listă utilă în contextul scopului vizat al publicării (de exemplu, nu putem calcula valorile medii ale notelor acordate la cursul A). Răspunsul corect în acest scenariu este denumirea cursurilor și, pentru fiecare curs, notele acordate, fără a adăuga alte informații. În general, este destul de dificil să se ajungă la o anonimizare totală, în cazul în care urmează să fie publicată o listă cu date utile. Simpla eliminare sau schimbare a elementelor de identificare a persoanelor nu înseamnă anonimizare. Există metode specifice de anonimizare pe care editorul trebuie să le respecte în vederea abordării mai multor riscuri legate de anularea anonimizării. Pentru mai multe informații, a se vedea raportul ENISA privind luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii în sistemele de tip big data: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protectionpentru a permite tuturor prelucrarea ulterioară în vederea analizei științifice/statistice, și anume pentru a calcula valorile medii, precum și valorile maxime și minime și alte informații statistice pe baza notelor corespunzătoare fiecărui curs. Liceul informează, în anunțul său, că lista va fi complet anonimizată. 

Ce date dintr-o astfel de listă complet anonimizată vă așteptați să vedeți?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information