Protecția datelor începând cu momentul conceperii reprezintă o abordare care promovează confidențialitatea prin asigurarea faptului că garanțiile privind protecția datelor sunt încorporate în produse și servicii


1::Inginerii de software preferă să utilizeze politicile de confidențialitate.
2::Confidențialitatea reprezintă o problemă socială, iar nu o problemă de inginerie.
3::Lipsa unor instrumente corespunzătoare pentru asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii

Din nefericire, răspunsul nu este corect în contextul acestui scenariu. Politicile de confidențialitate reprezintă denumirea comună a documentelor/declarațiilor utilizate de furnizorii de servicii în care aceștia detaliază modul în care tratează chestiunea confidențialității și modul în care pot utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, datele cu caracter personal care sunt colectate, scopurile în care sunt colectate, destinatarii datelor dumneavoastră etc.). Protecția datelor începând cu momentul conceperii asigură un grad mai mare de confidențialitate comparativ cu politicile de confidențialitate.

Al doilea motiv este lipsa unor instrumente informatice adecvate pentru a realiza acest lucru.

Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

A se reține faptul că nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).

 

Deși confidențialitatea este, într-adevăr, și o problemă socială, în lumea noastră interconectată și digitală aceasta poate fi asigurată și protejată printr-o proiectare adecvată; de aceea facem referire la protecția datelor începând cu momentul conceperii.

Al doilea motiv este lipsa unor instrumente informatice adecvate pentru a realiza acest lucru.

Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

A se reține faptul că nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).

 

Într-adevăr, acesta este al doilea motiv pentru care abordările tradiționale referitoare la ingineria software se confruntă cu limitări în ceea ce privește protecția datelor începând cu momentul conceperii. Prin urmare, este importantă creșterea gradului de disponibilitate a instrumentelor pentru comunitatea de inginerie informatică.

 

Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

A se reține faptul că nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).încă din prima etapă de dezvoltare a unui program informatic [a se reține că sintagma „luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii” (privacy by design) poate fi, de asemenea, întâlnită în mai multe texte]. Cu toate acestea, în mod tradițional, ingineria software s-a confruntat cu limitări în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii care să asigure confidențialitatea începând cu momentul conceperii. Există două motive principale pentru care abordările tradiționale referitoare la software au limitări în ceea ce privește protecția datelor începând cu momentul conceperii. Primul motiv este lipsa de conștientizare din partea dezvoltatorilor și a operatorilor de date. 

Care este cel de al doilea motiv?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information