Într-o zi, în timp ce consultați un serviciu online oferit de furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă,


1::Dreptul de a fi uitat
1::Dreptul la ștergerea datelor
3::Dreptul de rectificare

Din nefericire, acesta nu este răspunsul corect (a se reține că „dreptul de a fi uitat” coincide cu dreptul la ștergerea datelor). Răspunsul corect este dreptul de rectificare, care reprezintă dreptul de a obține de la operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte. Dreptul de rectificare, care este o completare esențială a dreptului de acces, este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).

 

De asemenea, trebuie reținut faptul că, potrivit Autorității Europene pentru Protecția Datelor „pentru a-și exercita dreptul de rectificare, persoana vizată trebuie, de obicei, să se adreseze în scris operatorului care se ocupă de operațiunea de prelucrare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care doriți să vă schimbați adresa personală sau în cazul în care constatați că informațiile despre dumneavoastră sunt inexacte, ar trebui să vă exercitați dreptul de rectificare contactând operatorul care deține aceste date”. Pentru această definiție a dreptului de rectificare, a se vedea: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Din nefericire, acesta nu este răspunsul corect (a se reține că dreptul la ștergerea datelor coincide cu dreptul de a fi uitat). Răspunsul corect este dreptul de rectificare, care reprezintă dreptul de a obține de la operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte. Dreptul de rectificare, care este o completare esențială a dreptului de acces, este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).

 

De asemenea, trebuie reținut faptul că, potrivit Autorității Europene pentru Protecția Datelor „pentru a-și exercita dreptul de rectificare, persoana vizată trebuie, de obicei, să se adreseze în scris operatorului care se ocupă de operațiunea de prelucrare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care doriți să vă schimbați adresa personală sau în cazul în care constatați că informațiile despre dumneavoastră sunt inexacte, ar trebui să vă exercitați dreptul de rectificare contactând operatorul care deține aceste date”. Pentru această definiție a dreptului de rectificare, a se vedea: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Aceasta este, într-adevăr, răspunsul corect în contextul scenariului. Dreptul de rectificare este dreptul de a obține de la operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte. Dreptul de rectificare, care este o completare esențială a dreptului de acces, este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018; regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 ).

 

De asemenea, trebuie reținut faptul că, potrivit Autorității Europene pentru Protecția Datelor „pentru a-și exercita dreptul de rectificare, persoana vizată trebuie, de obicei, să se adreseze în scris operatorului care se ocupă de operațiunea de prelucrare. Cu titlu de exemplu, în cazul în care doriți să vă schimbați adresa personală sau în cazul în care constatați că informațiile despre dumneavoastră sunt inexacte, ar trebui să vă exercitați dreptul de rectificare contactând operatorul care deține aceste date”. Pentru această definiție a dreptului de rectificare, a se vedea: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationați aflat cu surprindere — navigând pe pagina profilului dumneavoastră – că informațiile privind adresa dumneavoastră de domiciliu, astfel cum erau păstrate de furnizor, erau greșite. În acest caz, și anume în situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita operatorului de date (de exemplu, furnizorului de servicii) modificarea datelor, astfel încât acestea să fie corecte. 

Acest drept specific se numește...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information