În prezent, autoritățile insistă adesea că utilizatorii trebuie informați cu privire la faptul că informațiile care îi privesc și care au fost transmise pe internet nu dispar niciodată


2::Dreptul de acces.
1::Dreptul la libertatea de exprimare.
3::Dreptul la ștergere.

Acest răspuns nu este corect, deși poate fi considerat parțial corect, deoarece acest drept are, de asemenea, legătură cu protecția datelor cu caracter personal. Dreptul de acces înseamnă că puteți obține de la autoritatea corespunzătoare, o confirmare sau o infirmare a prelucrării datelor cu caracter personal și, dacă este cazul, informații mai detaliate (tipul de date, scopurile etc.). Răspunsul corect este dreptul la ștergerea datelor (sau „dreptul de a fi uitat”) și înseamnă că aveți dreptul de a obține de la o autoritate ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Această posibilitate vizează abilitarea persoanelor, și nu ștergerea evenimentelor anterioare sau restricționarea libertății presei. Acest drept este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018) și extinde dreptul la opoziție care este abordat în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 

 Acest răspuns nu este corect. Deși dreptul la libertatea de exprimare este important, dreptul specific care este implicat în acest scenariu este dreptul la ștergerea datelor (sau „dreptul de a fi uitat”), care înseamnă că aveți dreptul de a obține de la o autoritate ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Această posibilitate vizează abilitarea persoanelor, și nu ștergerea evenimentelor anterioare sau restricționarea libertății presei. Acest drept este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018) și extinde dreptul la opoziție care este abordat în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 

Acesta este răspunsul corect. Dreptul la ștergerea datelor (sau „dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a obține de la o autoritate ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Această posibilitate vizează abilitarea persoanelor, și nu ștergerea evenimentelor anterioare sau restricționarea libertății presei. Acest drept este abordat în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018) și extinde dreptul la opoziție care este abordat în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1și că aceste informații ar putea fi utilizate, în ultimă instanță, în alte scopuri (probabil nedorite). Dreptul de protecție a utilizatorilor împotriva acestor scenarii se numește ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information