În general, atunci când vizitați site-uri pe internet care oferă diverse servicii, vă așteptați ca tratarea corespunzătoare a chestiunii confidențialității și a datelor dumneavoastră cu caracter personal să depindă de bunăvoința furnizorului de servicii


1::Program antivirus
3::Protecția datelor începând cu momentul conceperii
2::Criptografia

Din nefericire, acest răspuns nu este corect. Un program antivirus este un program care vă protejează calculatorul împotriva programelor malware. Deși, în unele cazuri, un program antivirus vă poate proteja împotriva codurilor dăunătoare care vă pot afecta confidențialitatea datelor (de exemplu, programele-spion), acesta nu reprezintă o decizie privind confidențialitatea încorporată în tehnologie. Abordarea utilizată pentru a include confidențialitatea în tehnologie se numește protecția datelor începând cu momentul conceperii, care înseamnă că garanțiile în materie de protecție a datelor (cum ar fi reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, pseudonimizarea acestor date cât mai curând posibil etc.) sunt integrate în produse și servicii încă din prima etapă de dezvoltare a unui program informatic. Nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii [a se reține că și sintagma „luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii” (privacy by design) poate fi întâlnită în mai multe texte] este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018). Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Într-adevăr, acesta este răspunsul corect. Protecția datelor începând cu momentul conceperii reprezintă o abordare care promovează confidențialitatea prin asigurarea faptului că garanțiile în materie de protecție a datelor (cum ar fi reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, pseudonimizarea acestor date cât mai curând posibil etc.) sunt integrate în produse și servicii încă din prima etapă de dezvoltare a unui program informatic. Nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii [a se reține că și sintagma „luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii” (privacy by design) poate fi întâlnită în mai multe texte] este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018). Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Din nefericire, acest răspuns nu este corect, deși criptografia poate fi integrată într-o tehnologie ca decizie privind confidențialitatea. Tehnicile criptografice pot fi considerate o formă de tehnologie de creștere a confidențialității (Privacy Enhancing Technology – PET), în sensul că acestea asigură confidențialitatea datelor; cu toate acestea, criptografia este doar un exemplu de măsuri tehnice care pot promova confidențialitatea. Răspunsul corect este protecția datelor începând cu momentul conceperii, care reprezintă o abordare ce promovează confidențialitatea prin asigurarea integrării garanțiilor în materie de protecție a datelor (cum ar fi reducerea la minimum a prelucrării datelor cu caracter personal, pseudonimizarea acestor date cât mai curând posibil etc.) în produse și servicii încă din prima etapă de dezvoltare a unui program informatic. Nevoia de protecție a datelor începând cu momentul conceperii [a se reține că și sintagma „luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii” (privacy by design) poate fi întâlnită în mai multe texte] este, de asemenea, abordată în Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018). Pentru mai multe informații, a se vedea Raportul ENISA privind confidențialitatea și protecția datelor începând cu momentul conceperii: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design(de exemplu, proprietarul site-ului). O modalitate mai bună de a vă asigura confidențialitatea ar fi ca furnizorii de servicii să încorporeze deciziile privind confidențialitatea direct în tehnologie, mai degrabă decât doar să precizeze obligațiile generale care le revin în documente cu caracter juridic. 

Încorporarea în tehnologie a deciziilor privind confidențialitatea este cunoscută sub denumirea de ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information