În fiecare an, statele membre și instituțiile Uniunii Europene celebrează Ziua Protecției Datelor cu scopul de a promova confidențialitatea și protecția datelor și de a sensibiliza publicul cu privire la acestea.


2::1 octombrie
1::7 februarie
3::28 ianuarie

Acest răspuns nu este corect. Ziua Protecției Datelor se sărbătorește în fiecare an la 28 ianuarie. La această dată se aniversează semnarea Convenției nr. 108 a Consiliului Europei, primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu destinat protecției datelor, ce vizează prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Documentul este disponibil la adresa: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Pentru informații suplimentare, a se vedea, de asemenea: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Însă, în fiecare an, în luna octombrie se organizează evenimentul Luna europeană a securității cibernetice (European Cyber Security Month – ECSM), o campanie de sensibilizare desfășurată de Uniunea Europeană, al cărei obiectiv este acela de a promova securitatea cibernetică în rândul cetățenilor, de a le schimba percepția asupra amenințărilor cibernetice și de a le furniza informații actualizate privind securitatea, prin educație și schimbul de bune practici. Prezentul chestionar face parte din inițiativa ECSM pentru acest an.

 

Acest răspuns nu este corect. Ziua Protecției Datelor se sărbătorește în fiecare an la 28 ianuarie. La această dată se aniversează semnarea Convenției nr. 108 a Consiliului Europei, primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu destinat protecției datelor, ce vizează prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Documentul este disponibil la adresa:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Pentru informații suplimentare, a se vedea, de asemenea: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

La 7 februarie 2017 se va sărbători Ziua pentru un internet mai sigur. Ziua pentru un internet mai sigur este organizată de Insafe în luna februarie a fiecărui an, cu scopul de a promova o utilizare mai sigură a tehnologiilor online, în special pentru tineri. Pentru detalii, consultați:

https://www.saferinternetday.org

 

Acesta este răspunsul corect. Ziua Protecției Datelor se sărbătorește în fiecare an la 28 ianuarie. La această dată se aniversează semnarea Convenției nr. 108 a Consiliului Europei, primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu destinat protecției datelor, ce vizează prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Documentul este disponibil la adresa:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Pentru informații suplimentare, a se vedea, de asemenea: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspCare este data oficială de celebrare a Zilei Protecției Datelor în fiecare an?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information