„Persoanele sau organizațiile care colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să le protejeze împotriva utilizării abuzive și să respecte anumite drepturi ale proprietarilor datelor care sunt garantate de dreptul UE”


1::Dreptul la integritate al persoanei.
1::Dreptul la libertatea de exprimare.
3::Dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Acest răspuns nu este corect. Deși poate părea că datele dumneavoastră sunt o parte proprie a dumneavoastră și, prin urmare, țin de integritatea dumneavoastră, în realitate acest drept fundamental vă protejează numai integritatea fizică și mentală. Răspunsul corect este dreptul la protecția datelor cu caracter personal prin care se înțelege că „UE a instituit norme comune pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de un nivel ridicat de protecție peste tot în UE. Aveți dreptul de a depune plângere și de a obține despăgubiri în cazul în care datele dumneavoastră sunt utilizate în mod abuziv oriunde în UE”. Puteți consulta acest text la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Aceste drepturi sunt descrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. A se vedea în special articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal și articolul 7 privind respectarea vieții private și de familie (denumită în continuare „viața privată”):

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro

 

Acest răspuns nu este corect. Deși dreptul la libertatea de exprimare este un drept important, dreptul specific introdus de Uniunea Europeană se numește dreptul la protecția datelor cu caracter personal prin care se înțeleg următoarele: „UE a instituit norme comune pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de un nivel ridicat de protecție peste tot în UE. Aveți dreptul de a depune plângere și de a obține despăgubiri în cazul în care datele dumneavoastră sunt utilizate în mod abuziv oriunde în UE”. Puteți consulta acest text la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Aceste drepturi sunt descrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. A se vedea în special articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal și articolul 7 privind respectarea vieții private și de familie (denumită în continuare „viața privată”):

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro

 

Acesta este răspunsul corect: „UE a instituit norme comune pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiază de un nivel ridicat de protecție peste tot în UE. Aveți dreptul de a depune plângere și de a obține despăgubiri în cazul în care datele dumneavoastră sunt utilizate în mod abuziv oriunde în UE”. Puteți consulta acest text la adresa:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Aceste drepturi sunt descrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. A se vedea în special articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal și articolul 7 privind respectarea vieții private și de familie (denumită în continuare „viața privată”):

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=ro(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Deși este valabil pentru orice formă de colectare a datelor, inclusiv colectarea fizică, acest lucru are un impact imens asupra utilizatorilor de internet dată fiind utilizarea sporită a funcțiilor de stocare și de transmitere de date digitale. 

Dreptul fundamental specific care vă protejează împotriva unor astfel de utilizări abuzive se numește ...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information