W związku z upowszechnieniem technologii społecznościowych i ogólnie korzystania z internetu, tworzone są ogromne zbiory danych pochodzących z różnorodnych źródeł.


1::Botnety
1::Odmowa usługi
3::Kradzież tożsamości

Nie jest to prawidłowa odpowiedź. Botnety to sieci zainfekowanych komputerów, które mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań (np. cyberprzestępczości) bez wiedzy ich właścicieli. Chociaż stanowią one poważne zagrożenie, nie mają nic wspólnego z dużymi zbiorami danych. Prawidłowa odpowiedź to kradzież tożsamości: działanie polegające na przywłaszczeniu sobie tożsamości innej osoby w celu podszycia się pod nią. Uznaje się, że zjawisko to będzie przybierało na sile, ponieważ ułatwia je coraz częstsze ujawnianie informacji w związku z istnieniem dużych zbiorów danych.

 

Dalsze informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA dotyczącym krajobrazu zagrożeń z 2015 r., dostępnym tutaj:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

w którym omówiono szereg nowo powstających zagrożeń związanych z dużymi zbiorami danych, takich jak coraz łatwiejsze stosowanie złośliwego oprogramowania przez atakujących dzięki informacjom zdobytym za pomocą dużych zbiorów danych (zob. s. 77–80).  

 

Nie jest to poprawna odpowiedź. Odmowa usługi jest atakiem, w którego ramach dostęp do danego zasobu w sieci (np. strony internetowej) jest blokowany użytkownikowi. Mimo że jest on poważnym zagrożeniem, nie dotyczy dużych zbiorów danych. Prawidłowa odpowiedź to kradzież tożsamości: działanie polegające na przywłaszczeniu sobie tożsamości innej osoby w celu podszycia się pod nią. Uznaje się, że zjawisko to będzie przybierało na sile, ponieważ ułatwia je coraz częstsze ujawnianie informacji w związku z istnieniem dużych zbiorów danych.

 

Dalsze informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA dotyczącym krajobrazu zagrożeń z 2015 r., dostępnym tutaj:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

w którym omówiono szereg nowo powstających zagrożeń związanych z dużymi zbiorami danych, takich jak coraz łatwiejsze stosowanie złośliwego oprogramowania przez atakujących dzięki informacjom zdobytym za pomocą dużych zbiorów danych (zob. s. 77–80).  

 

Spośród wszystkich odpowiedzi ta jest poprawna. Kradzież tożsamości to działanie polegające na przywłaszczeniu sobie tożsamości innej osoby w celu podszycia się pod nią. Uznaje się, że zjawisko to będzie przybierało na sile, ponieważ ułatwia je coraz częstsze ujawnianie informacji w związku z istnieniem dużych zbiorów danych.

 

Dalsze informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA dotyczącym krajobrazu zagrożeń z 2015 r., dostępnym tutaj:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

w którym omówiono szereg nowo powstających zagrożeń związanych z dużymi zbiorami danych, takich jak coraz łatwiejsze stosowanie złośliwego oprogramowania przez atakujących dzięki informacjom zdobytym za pomocą dużych zbiorów danych (zob. s. 77–80).  

 


Te nagromadzone dane noszą nazwę dużych zbiorów danych (ang. Big Data) i mogą być analizowane w różnych celach (np. w celu identyfikacji trendów) przy użyciu nowoczesnych technik. Jednocześnie duże zbiory danych mogą otwierać drzwi przed cyberatakami i skutkować naruszeniem prywatności.

 

Które z poniższych zagrożeń są uznawane za szczególnie poważne dla ogółu użytkowników w kontekście dużych zbiorów danych?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information