Podróżując do pracy, jesteś często zmuszony korzystać z otwartych sieci Wi-Fi, na przykład na stacji kolejowej lub w kawiarni.


1::Korzystać z funkcji prywatnego przeglądania oferowanej przez twoją przeglądarkę.
3::Używać wirtualnej sieci prywatnej czyli inaczej VPN.
2::Wyłączać funkcję udostępniania plików w urządzeniu.

Prywatne przeglądanie zapewnia ochronę prywatności wyłącznie przed osobami mogącymi mieć fizyczny dostęp do twojego komputera. Nie chroni jednak treści przesyłanych/odbieranych przy użyciu sieci otwartej, ponieważ dostęp do odbywającego się za jej pośrednictwem ruchu internetowego może uzyskać każdy, kto znajduje się w jej zasięgu. Dobrym rozwiązaniem mogącym zapewnić bezpieczeństwo komunikacji jest wirtualna sieć prywatna (VPN).VPN jest czymś w rodzaju bezpiecznego prywatnego tunelu zbudowanego nad siecią publiczną, który zabezpiecza komunikację między użytkownikami końcowymi.

 

Jest to prawidłowa odpowiedź. Wirtualna sieć prywatna (VPN) jest czymś w rodzaju bezpiecznego prywatnego tunelu zbudowanego nad siecią publiczną, który zabezpiecza komunikację między użytkownikami końcowymi.

 

Ta odpowiedź jest częściowo trafna. Wyłączenie tej funkcji uniemożliwi innym urządzeniom podłączonym do sieci dostęp do twoich plików, ale nie zapobiegnie zagrożeniom, na jakie narażone są treści przesyłane za pośrednictwem sieci, np. informacje zamieszczane w mediach społecznościowych, ponieważ ruch internetowy jest widoczny dla każdego, kto znajduje się w zasięgu sieci.

Dobrym rozwiązaniem mogącym zapewnić bezpieczeństwo komunikacji jest wirtualna sieć prywatna (VPN). VPN jest czymś w rodzaju bezpiecznego prywatnego tunelu zbudowanego nad siecią publiczną, który zabezpiecza komunikację między użytkownikami końcowymi.

 


Zdajesz sobie jednak sprawę, że takie otwarte sieci nie są bezpieczne.

 

Aby chronić treści, które przesyłasz lub odbierasz za pomocą takich sieci, powinieneś zawsze…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information