Pewnego dnia oglądasz wiadomości, z których dowiadujesz się o nowym rodzaju zagrożenia cybernetycznego.


3::Ransomware
2::CryptoLocker
1::Botnet

To poprawna odpowiedź. Ransomware oznacza nową rodzinę złośliwych programów (malware) używanych przez hakerów do blokowania dostępu do systemów informatycznych lub danych. Ransomware może na przykład ograniczyć dostęp do plików użytkownika poprzez ich zaszyfrowanie. Atakujący żądają następnie zapłacenia „okupu” za przywrócenie dostępności (odszyfrowanie) pliku. Obecnie zdecydowana większość e-maili phishingowych to ransomware (np. otrzymujesz wiadomość e-mail z załącznikiem, który jest w rzeczywistości programem pobierającym potajemnie finalne złośliwe oprogramowanie). Oprogramowaniem typu ransomware jest na przykład CryptoLocker.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń stwarzanych przez ransomware (i nie tylko), przeczytaj sprawozdanie ENISA dotyczące krajobrazu zagrożeń (s. 45), które jest dostępne tutaj: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Ta odpowiedź jest częściowo prawidłowa. Prawidłowa odpowiedź w kontekście tego scenariusza to ransomware: niedawno powstała rodzina złośliwych programów (malware) używanych przez hakerów do blokowania dostępu do systemów komputerowych lub danych. Ransomware może na przykład ograniczyć dostęp do plików użytkownika poprzez ich zaszyfrowanie. Atakujący żądają następnie zapłacenia „okupu” za przywrócenie dostępności (odszyfrowanie) pliku. Obecnie zdecydowana większość e-maili phishingowych to ransomware (np. otrzymujesz wiadomość e-mail z załącznikiem, który jest w rzeczywistości programem pobierającym potajemnie finalne złośliwe oprogramowanie).

Przykładem oprogramowania typu ransomware jest CryptoLocker. Ogólne informacje na temat programu CryptoLocker można znaleźć w tym artykule „Guardiana”: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń, jakie stwarza ransomware (i nie tylko), przeczytaj sprawozdanie ENISA dotyczące krajobrazu zagrożeń (s. 45), które jest dostępne tutaj: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

Nie jest to prawidłowa odpowiedź; botnet to sieć zainfekowanych komputerów, które mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań (np. cyberprzestępczości) bez wiedzy ich właścicieli. Prawidłowa odpowiedź to ransomware: niedawno powstała rodzina złośliwych programów (malware) używanych przez hakerów do blokowania dostępu do systemów komputerowych lub danych. Ransomware może na przykład ograniczyć dostęp do plików użytkownika poprzez ich zaszyfrowanie. Atakujący żądają następnie zapłacenia „okupu” za przywrócenie dostępności (odszyfrowanie) pliku. Obecnie zdecydowana większość e-maili phishingowych to ransomware (np. otrzymujesz wiadomość e-mail z załącznikiem, który jest w rzeczywistości programem pobierającym potajemnie finalne złośliwe oprogramowanie).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń, jakie stwarza ransomware (i nie tylko), przeczytaj sprawozdanie ENISA dotyczące krajobrazu zagrożeń, które jest dostępne tutaj (s. 45):

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 


Przestępcy zaczęli używać złośliwego oprogramowania blokującego dostęp do systemów informatycznych lub plików użytkowników. Następnie żądają zapłaty za usunięcie blokady.

 

Jaka nazywa się to nowe zagrożenie?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information