Ile razy w tygodniu napotykasz w prasie artykuły dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i hakerstwa?


2::To eksperci komputerowi działający zgodnie z prawem.
2::Są cyberprzestępcami.
3::Hakerzy mogą być zarówno informatykami działającymi zgodnie z prawem, jak i cyberprzestępcami.

Jest to tylko częściowo poprawna odpowiedź, ponieważ hakerzy mogą również działać z naruszeniem prawa. Zasadniczo hakerzy to osoby posiadające duże umiejętności techniczne i zaawansowaną wiedzę, które są w stanie uzyskać nieuprawniony dostęp do chronionych systemów i zasobów. Termin ten może mieć jednak różne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym jest używany. Hakerzy dzielą się na tzw. „białe kapelusze” (ang. white hat hackers – działający zgodnie z prawem) i „czarne kapelusze” (black hat hackers – działający na granicy prawa lub niezgodnie z prawem). Mówi się też o „hakerstwie w dobrych celach” (ang. hacking for good – np. w celu oceny i przetestowania bezpieczeństwa) oraz „hakerstwie w złych celach” (ang. hacking for bad – np. w ramach działalności przestępczej). Często „źli” hakerzy są określani mianem crackerów. Dodatkowe informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA:https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Odpowiedź ta jest poprawna, ale tylko częściowo, ponieważ hakerzy mogą również działać zgodnie z prawem. Zasadniczo hakerzy to osoby posiadające duże umiejętności techniczne i zaawansowaną wiedzę, które są w stanie uzyskać nieuprawniony dostęp do chronionych systemów i zasobów. Termin ten może mieć jednak różne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym jest używany. Hakerzy dzielą się na tzw. „białe kapelusze” (ang. white hat hackers – działający zgodnie z prawem) i „czarne kapelusze” (black hat hackers – działający na granicy prawa lub niezgodnie z prawem). Mówi się też o „hakerstwie w dobrych celach” (ang. hacking for good – np. w celu oceny i przetestowania bezpieczeństwa) oraz „hakerstwie w złych celach” (ang. hacking for bad – np. w ramach działalności przestępczej). Często „źli” hakerzy są określani mianem crackerów. Dodatkowe informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA:https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

To poprawna odpowiedź, ponieważ hakerzy mogą działać zarówno zgodnie, jak i niezgodnie z prawem. Zasadniczo hakerzy to osoby posiadające duże umiejętności techniczne i zaawansowaną wiedzę, które są w stanie uzyskać nieuprawniony dostęp do chronionych systemów i zasobów. Termin ten może mieć jednak różne znaczenia w zależności od kontekstu, w którym jest używany. Hakerzy dzielą się na tzw. „białe kapelusze” (ang. white hat hackers – działający zgodnie z prawem) i „czarne kapelusze” (black hat hackers – działający na granicy prawa lub niezgodnie z prawem). Mówi się też o „hakerstwie w dobrych celach” (ang. hacking for good – np. w celu oceny i przetestowania bezpieczeństwa) oraz „hakerstwie w złych celach” (ang. hacking for bad – np. w ramach działalności przestępczej). Często „źli” hakerzy są określani mianem crackerów. Dodatkowe informacje można znaleźć w sprawozdaniu ENISA:https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education

 


Terminy te nie są jednak tylko chwytliwymi hasłami z nagłówków. Kryją się pod nimi bowiem zjawiska, które mają dla nas ogromne znaczenie na co dzień – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

 

Najogólniej rzecz biorąc, kim są hakerzy?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information