Hasło to ciąg znaków używany w celu uzyskania dostępu do usług internetowych (np. poczty elektronicznej lub profilu portalu społecznościowego).


1::Zapisuję wszystkie hasła w pliku: kiedy muszę skorzystać z jednego z haseł, mogę je łatwo odszukać.
3::Wolę używać różnych haseł w różnych serwisach.
1::Używam tego samego hasła dla każdego serwisu, z którego korzystam.

Nie jest to prawidłowy tok rozumowania. Nie powinieneś zapisywać swoich haseł w jednym (nieszyfrowanym) pliku, ponieważ inne osoby będą mogły uzyskać do nich dostęp. Zaleca się używanie innego hasła w odniesieniu do każdego serwisu, a nie zapisywanie haseł w pliku. Jeżeli wybierzesz jednakowe hasło dla wszystkich serwisów, to w przypadku gdy złośliwy użytkownik zdoła zdobyć twoje hasło z jednego serwisu, będzie mógł uzyskać dostęp do twoich kont we wszystkich pozostałych. Ponadto ważne jest, abyś stosował silne hasła o odpowiedniej długości (czyli złożone przynajmniej z 8 znaków), zawierające zarówno duże, jak i małe litery, a także cyfry i znaki inne niż alfanumeryczne.

 

Aby uzyskać dalsze informacje, między innymi dotyczące tego, jak wybierać silne, łatwe do zapamiętania hasła, zobacz tutaj:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Prawidłową strategią zabezpieczenia kont jest posiadanie różnych haseł dla różnych serwisów, a nie zapisywanie haseł w pliku. Jeżeli bowiem wybierzesz to samo hasło dla wszystkich swoich serwisów, to w przypadku, gdy złośliwy użytkownik zdoła zdobyć twoje hasło z jednego serwisu, będzie mógł uzyskać dostęp do twoich kont we wszystkich pozostałych. Ponadto ważne jest, abyś stosował silne hasła o odpowiedniej długości (czyli złożone przynajmniej z 8 znaków), zawierające zarówno duże, jak i małe litery, a także cyfry i znaki inne niż alfanumeryczne.

 

Aby uzyskać dalsze informacje, między innymi dotyczące tego, jak wybierać silne, łatwe do zapamiętania hasła, zobacz tutaj:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Korzystanie zawsze z tego samego hasła nie jest dobrą strategią, mimo że łatwiej jest je zapamiętać. Jeśli złośliwy użytkownik zna lub pozna twoje hasło, może uzyskać dostęp do wszystkich twoich kont. Zaleca się używanie innego hasła dla każdego serwisu, a nie zapisywanie haseł w pliku. Ponadto ważne jest, abyś stosował silne hasła o odpowiedniej długości (czyli złożone przynajmniej z 8 znaków), zawierające zarówno duże, jak i małe litery, a także cyfry i znaki inne niż alfanumeryczne.

 

Aby uzyskać dalsze informacje, między innymi dotyczące tego, jak wybierać silne, łatwe do zapamiętania hasła, zobacz tutaj:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 


Hasła pomagają również zapobiegać dostępowi innych osób do twoich osobistych kont. Niestety, ponieważ korzystamy z tak wielu urządzeń, trudno jest nam zapamiętać każde używane hasło.

 

W związku z tym, jak należy postępować z hasłami?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information