Przechowywanie w chmurze polega na zapisywaniu i przechowywaniu plików na serwerach dostawców zewnętrznych.


3::Samodzielnie zaszyfrować dane.
2::Odpowiednio zarządzać ustawieniami udostępniania.
1::Pozostawić tę kwestię dostawcy usług chmury.

To poprawna odpowiedź. Jeżeli chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania):https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Ta odpowiedź nie jest do końca poprawna. Rzeczywiście należy uważnie sprawdzać i zmieniać, w razie konieczności, ustawienia udostępniania (usługi przechowywania w chmurze umożliwiają zwykle następujące trzy rodzaje ustawień: (i) dostęp prywatny, tj. tylko ty możesz przeglądać pliki, (ii) dostęp publiczny w internecie, tj. każdy może przeglądać pliki bez żadnych ograniczeń oraz (iii) udostępnienie innym, tj. pliki mogą przeglądać tylko wybrane osoby). Jednak w przypadku gdy chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania):https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Nie jest to poprawna odpowiedź. Mimo że oczekuje się od dostawców usług traktowania bezpieczeństwa danych z najwyższą powagą, poleganie wyłącznie na nich nie jest dobrym pomysłem; nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć dodatkowe starania w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Prawidłowa odpowiedź w kontekście tego scenariusza to samodzielnie zaszyfrować dane. Jeżeli chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 


Typowymi przykładami tego rodzaju usług są Dropbox lub Amazon Cloud Drive. Przechowujesz w chmurze swoje prywatne zdjęcia, ale rozważasz umieszczenie w niej również dokumentów zawierających dane osobowe, chcesz jednak, by pozostały one bezpieczne i nie zostały ujawnione. Jakie kroki możesz podjąć, żeby to zagwarantować?