Przechowywanie w chmurze polega na zapisywaniu i przechowywaniu plików na serwerach dostawców zewnętrznych.


3::Samodzielnie zaszyfrować dane.
2::Odpowiednio zarządzać ustawieniami udostępniania.
1::Pozostawić tę kwestię dostawcy usług chmury.

To poprawna odpowiedź. Jeżeli chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania):https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Ta odpowiedź nie jest do końca poprawna. Rzeczywiście należy uważnie sprawdzać i zmieniać, w razie konieczności, ustawienia udostępniania (usługi przechowywania w chmurze umożliwiają zwykle następujące trzy rodzaje ustawień: (i) dostęp prywatny, tj. tylko ty możesz przeglądać pliki, (ii) dostęp publiczny w internecie, tj. każdy może przeglądać pliki bez żadnych ograniczeń oraz (iii) udostępnienie innym, tj. pliki mogą przeglądać tylko wybrane osoby). Jednak w przypadku gdy chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania):https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Nie jest to poprawna odpowiedź. Mimo że oczekuje się od dostawców usług traktowania bezpieczeństwa danych z najwyższą powagą, poleganie wyłącznie na nich nie jest dobrym pomysłem; nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć dodatkowe starania w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Prawidłowa odpowiedź w kontekście tego scenariusza to samodzielnie zaszyfrować dane. Jeżeli chcesz przechowywać w chmurze dokumenty wymagające zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, najlepszym rozwiązaniem będzie zaszyfrowanie danych. Jeżeli jesteś jedyną osobą posiadającą klucz odszyfrowywania, nikt inny – nawet dostawca usługi chmury ani potencjalny atakujący – nie będzie w stanie odszyfrować, a tym samym odczytać, twoich danych. Podstawowe informacje dotyczące chmury obliczeniowej i ochrony danych oraz prywatności w chmurze można znaleźć w raporcie opublikowanym przez Information Commissioner’s Office (Wielka Brytania): https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 


Typowymi przykładami tego rodzaju usług są Dropbox lub Amazon Cloud Drive. Przechowujesz w chmurze swoje prywatne zdjęcia, ale rozważasz umieszczenie w niej również dokumentów zawierających dane osobowe, chcesz jednak, by pozostały one bezpieczne i nie zostały ujawnione. Jakie kroki możesz podjąć, żeby to zagwarantować?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information