Pewnego dnia, korzystając z serwisu internetowego swojego operatora sieci komórkowej, odkryłeś – przeglądając swój profil – że twój adres zamieszczony na profilu jest błędny.


1::Prawo do bycia zapomnianym
1::Prawo do usunięcia danych
3::Prawo do poprawienia danych

Nie jest to niestety prawidłowa odpowiedź (zauważ, że prawo do bycia zapomnianym jest tożsame z prawem do usunięcia danych). Właściwa odpowiedź to prawo do poprawienia danych, które umożliwia żądanie od administratora danych niezwłocznego skorygowania nieścisłych danych osobowych. Prawo do poprawienia danych, które jest niezbędnym uzupełnieniem prawa dostępu do danych, określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.); jest ono dostępne tutaj:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Należy przy tym pamiętać, że według Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: „aby skorzystać z prawa do poprawienia danych, osoby, których dane dotyczą, muszą z reguły napisać do administratora danych zajmującego się przetwarzaniem. Przykładowo, jeżeli dana osoba chce zmienić swój adres zamieszkania lub stwierdzi nieścisłość swoich danych, powinna skorzystać z prawa do poprawienia danych poprzez skontaktowanie się z administratorem będącym w ich posiadaniu”. Definicję prawa do poprawienia danych znajdziesz tutaj: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Nie jest to niestety prawidłowa odpowiedź (zauważ, że prawo do usunięcia danych jest tożsame z prawem do bycia zapomnianym). Właściwa odpowiedź to prawo do poprawienia danych, które umożliwia żądanie od administratora danych niezwłocznego skorygowania nieścisłych danych osobowych. Prawo do poprawienia danych, które jest niezbędnym uzupełnieniem prawa dostępu do danych, przewidziano w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.); jest ono dostępne tutaj:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Należy przy tym pamiętać, że według Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: „aby skorzystać z prawa do poprawienia danych, osoby, których dane dotyczą, muszą z reguły napisać do administratora danych zajmującego się przetwarzaniem. Przykładowo, jeżeli dana osoba chce zmienić swój adres zamieszkania lub stwierdzi nieścisłość swoich danych, powinna skorzystać z prawa do poprawienia danych poprzez skontaktowanie się z administratorem będącym w ich posiadaniu”. Definicję prawa do poprawienia danych znajdziesz tutaj:https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Jest to rzeczywiście prawidłowa odpowiedź w kontekście tego scenariusza. Prawo do poprawienia danych umożliwia żądanie od administratora danych niezwłocznego skorygowania nieścisłych danych osobowych. Prawo do poprawienia danych, które jest niezbędnym uzupełnieniem prawa dostępu do danych, określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.); jest ono dostępne tutaj:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Należy przy tym pamiętać, że według Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: „aby skorzystać z prawa do poprawienia danych, osoby, których dane dotyczą, muszą z reguły napisać do administratora danych zajmującego się przetwarzaniem. Przykładowo, jeżeli dana osoba chce zmienić swój adres zamieszkania lub stwierdzi nieścisłość swoich danych, powinna skorzystać z prawa do poprawienia danych poprzez skontaktowanie się z administratorem będącym w ich posiadaniu”. Definicję prawa do poprawienia danych znajdziesz tutaj: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 


W takim przypadku, tj. jeżeli twoje dane osobowe są błędne, masz prawo zażądać od administratora danych (np. dostawcy usług) ich zmiany, tak by były poprawne.

 

Inaczej jest to….

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information