Obecnie władze często wymagają informowania internautów, że wszelkie dotyczące ich informacje, które pojawiają się w internecie, nigdy nie znikają i mogą zostać w przyszłości wykorzystane do innych (także niepożądanych) celów.


2::Prawo dostępu
1::Prawo do wolności słowa
3::Prawo do usunięcia danych

Nie jest to poprawna odpowiedź, choć można ją częściowo uznać za trafną, ponieważ prawo to wiąże się, między innymi, z ochroną danych osobowych. Prawo dostępu oznacza, że możesz uzyskać od danego organu potwierdzenie, czy twoje dane osobowe są przetwarzane, czy też nie, a jeżeli tak – bardziej szczegółowe informacje (jakiego rodzaju dane, w jakim celu itp.). Prawidłowa odpowiedź to prawo do usunięcia danych (lub prawo do bycia zapomnianym), które oznacza, że możesz zażądać od danego organu niezwłocznego skasowania twoich danych osobowych. Prawo ma na celu upodmiotowienie obywateli, a nie umożliwienie zacierania zdarzeń z przeszłości lub ograniczenie wolności prasy. Prawo to zostało określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.;) rozszerza ono prawo do sprzeciwu, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie jest dostępne tutaj:https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_PL.pdf

 

To błędna odpowiedź. Chociaż prawo do wolności słowa jest istotne, przedstawiony scenariusz dotyczy prawa do usunięcia danych (lub prawa do bycia zapomnianym), które oznacza, że możesz zażądać od danego organu niezwłocznego skasowania twoich danych osobowych. Prawo ma na celu upodmiotowienie obywateli, a nie umożliwienie zacierania zdarzeń z przeszłości lub ograniczenie wolności prasy. Prawo to zostało określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.;) rozszerza ono prawo do sprzeciwu, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie jest dostępne tutaj: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_PL.pdf

 

To poprawna odpowiedź. Prawo do usunięcia danych (lub prawo do bycia zapomnianym) oznacza, że możesz zażądać od danego organu niezwłocznego skasowania twoich danych osobowych. Prawo ma na celu upodmiotowienie obywateli, a nie umożliwienie zacierania zdarzeń z przeszłości lub ograniczenie wolności prasy. Prawo to zostało określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 (które weszło w życie w dniu 24 maja 2016 r. i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.;) rozszerza ono prawo do sprzeciwu, o którym mowa w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie jest dostępne tutaj: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_45-2001_PL.pdf

 


Prawo chroniące internautów przed takim scenariuszem to...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information