Korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub smartfony, masz często wrażenie, że firmy wiedzą, gdzie jesteś i co robisz.


2::Wyłączenie lokalizacji GPS w urządzeniu
3::Wyłączenie wszystkich aktywnych komponentów urządzenia
1::Użycie trybu samolotowego urządzenia

Ta odpowiedź jest tylko częściowo poprawna. Wyłączając lokalizację GPS, jesteś w stanie uniemożliwić niektórym aplikacjom określenie twojego położenia za pomocą funkcji GPS. Jednak inne aplikacje i tak dowiedzą się, co robisz, a jednocześnie nadal możliwe będzie śledzenie twojego położenia (na przykład dana aplikacja może rozpocząć zbieranie danych o twojej lokalizacji za pomocą innych funkcji takich jak Wi-Fi lub Bluetooth). Lepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie wszystkich aktywnych komponentów urządzenia. Rzeczywiście możesz uruchomić w swoim urządzeniu funkcje, które pozwalają zablokować wszelką odbywającą się w tle transmisję danych osobowych do dostawców usług i aplikacji.

 

Jest to poprawna odpowiedź. Możesz uruchomić w swoim urządzeniu funkcje, które pozwalają zablokować wszelką odbywającą się w tle transmisję danych osobowych do dostawców usług internetowych i aplikacji. Zauważ jednak, że nawet jeżeli wyłączysz swój GPS, aplikacje i tak dowiedzą się, co robisz, a jednocześnie nadal możliwe będzie śledzenie twojego położenia za pomocą innych funkcji takich jak Wi-Fi lub Bluetooth.

 

Niestety, nie jest to poprawna odpowiedź. Urządzenie nie będzie przesyłać informacji w trybie samolotowym i chociaż uniemożliwi to lokalizowanie ciebie, nie będziesz również w stanie np. wykonywać lub odbierać połączeń, i tak naprawdę nie będziesz mógł korzystać z urządzenia. Zaleca się wyłączenie wszystkich aktywnych komponentów urządzenia. Możesz uruchomić w swoim urządzeniu funkcje, które pozwalają zablokować wszelką odbywającą się w tle transmisję danych osobowych do dostawców usług internetowych i aplikacji.

 


Budzi to twój niepokój, ponieważ chciałbyś wykorzystać w pełni możliwości urządzenia, ale nie chcesz być obiektem śledzenia ani monitorowania, z pominięciem domyślnej lokalizacji w ramach sieci GPS/ dostawcy usług internetowych. Jednocześnie nie masz jednak pewności, jak możesz się ochronić.