Współczesny internauta odwiedza wiele stron internetowych.


2::Mechanizm opt-out (świadomej rezygnacji)
3::Mechanizm opt-in
1::Opcja „nie śledź”

Ta odpowiedź jest tylko częściowo prawidłowa. Mechanizm opt-out oznacza, że możesz otrzymywać reklamy, o które nie prosiłeś, pod warunkiem, że masz możliwość sprzeciwienia się temu, czyli wyraźnego oświadczenia, że nie chcesz otrzymywać takich reklam w przyszłości. Prawidłowa odpowiedź to mechanizm opt-in, który oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak użycie mechanizmu opt-out – np. w ramach nawiązanej wcześniej relacji z klientem serwis może oferować klientowi podobne produkty lub usługi bez jego uprzedniej wyraźnej zgody. Zobacz dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL

 

To prawidłowa odpowiedź. Mechanizm opt-in oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak użycie mechanizmu opt-out, który oznacza, że w ramach nawiązanej wcześniej relacji z klientem serwis może przesyłać klientowi materiały reklamowe, o które nie prosił, pod warunkiem, że miał możliwość sprzeciwienia się temu (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL ).  

 

Niestety, nie jest to prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to mechanizm opt-in, która w tym scenariuszu oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). Opcja „nie śledź” jest ustawieniem przeglądarki internetowej służącym do wyłączania śledzenia. Są sytuacje, w których dopuszczalny jest również mechanizm opt-out, który oznacza, że możesz otrzymywać reklamy, o które nie prosiłeś, pod warunkiem, że miałeś możliwość sprzeciwienia się temu (zob. dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL). 

 


Dość często zdarza się, że po odwiedzeniu niektórych witryn otrzymujemy niechciane reklamy – tj. reklamy, o które nie prosiliśmy. Jest tak, ponieważ reklamodawca nie zastosował odpowiedniego mechanizmu uzyskiwania twojej zgody. Jest to tak zwany...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information