Współczesny internauta odwiedza wiele stron internetowych.


2::Mechanizm opt-out (świadomej rezygnacji)
3::Mechanizm opt-in
1::Opcja „nie śledź”

Ta odpowiedź jest tylko częściowo prawidłowa. Mechanizm opt-out oznacza, że możesz otrzymywać reklamy, o które nie prosiłeś, pod warunkiem, że masz możliwość sprzeciwienia się temu, czyli wyraźnego oświadczenia, że nie chcesz otrzymywać takich reklam w przyszłości. Prawidłowa odpowiedź to mechanizm opt-in, który oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak użycie mechanizmu opt-out – np. w ramach nawiązanej wcześniej relacji z klientem serwis może oferować klientowi podobne produkty lub usługi bez jego uprzedniej wyraźnej zgody. Zobacz dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL

 

To prawidłowa odpowiedź. Mechanizm opt-in oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak użycie mechanizmu opt-out, który oznacza, że w ramach nawiązanej wcześniej relacji z klientem serwis może przesyłać klientowi materiały reklamowe, o które nie prosił, pod warunkiem, że miał możliwość sprzeciwienia się temu (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL ).  

 

Niestety, nie jest to prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to mechanizm opt-in, która w tym scenariuszu oznacza, że nie otrzymasz żadnych materiałów reklamowych, chyba że wyraźnie o nie poprosisz (np. klikając na pole wyboru obok pytania, czy chcesz otrzymywać reklamy, lub wypełniając odpowiedni formularz). Opcja „nie śledź” jest ustawieniem przeglądarki internetowej służącym do wyłączania śledzenia. Są sytuacje, w których dopuszczalny jest również mechanizm opt-out, który oznacza, że możesz otrzymywać reklamy, o które nie prosiłeś, pod warunkiem, że miałeś możliwość sprzeciwienia się temu (zob. dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=PL). 

 


Dość często zdarza się, że po odwiedzeniu niektórych witryn otrzymujemy niechciane reklamy – tj. reklamy, o które nie prosiliśmy. Jest tak, ponieważ reklamodawca nie zastosował odpowiedniego mechanizmu uzyskiwania twojej zgody. Jest to tak zwany...