Przed chwilą otrzymałeś na urodziny nowy smartfon.


2::Użył funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych.
1::Usunął swoje zdjęcia ze starego telefonu.
3::Skasował wszystkie istniejące dane ze swojego starego telefonu.

Przed oddaniem swojego starego telefonu do recyklingu, powinieneś skasować wszystkie swoje dane, to znaczy trwale usunąć wszystkie swoje dane osobowe (łącznie z numerami kontaktowymi, zdjęciami i ustawieniami), tak by nie można było ich odczytać. Dzięki temu ochronisz swoją prywatność, a twoje informacje nie trafią w niepowołane ręce. Jednym ze sposobów usunięcia niektórych danych osobowych ze smartfona jest rzeczywiście przywrócenie ustawień fabrycznych, a zatem jest to częściowo poprawna odpowiedź. Jednak zresetowanie ustawień fabrycznych może nie zawsze wystarczyć (zob. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Oznacza to, że ktoś może użyć oprogramowania do odzyskiwania danych i odczytać niektóre dane (chociaż funkcja przywracania ustawień fabrycznych ma w zamierzeniu uniemożliwiać odzyskanie skasowanych danych). Dlatego aby trwale wymazać swoje dane, należy najpierw je zaszyfrować (smartfon jest wyposażony w taką funkcję), a następnie przywrócić ustawienia fabryczne, co oznacza, że nawet w przypadku odzyskania niektórych danych, ich odczytanie będzie niemożliwe ze względu na zaszyfrowaną postać.

 

Błędna odpowiedź. Ważne, abyś usunął z telefonu wszystkie informacje i dane osobowe (w tym zdjęcia). Dlatego samo skasowanie zdjęć nie wystarczy. Ponadto proste usunięcie takich danych jak zdjęcia nie oznacza, że nie można ich odzyskać. Powinieneś skasować wszystkie swoje dane, to znaczy trwale usunąć wszystkie swoje dane osobowe (łącznie z numerami kontaktowymi, zdjęciami i ustawieniami), tak by nie można było ich odczytać. Dzięki temu ochronisz swoją prywatność, a twoje informacje nie trafią w niepowołane ręce. Jednak, mimo że przywrócenie ustawień fabrycznych ma zapewnić całkowite skasowanie danych, często może to nie wystarczyć (zob. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Dlatego powinieneś najpierw zaszyfrować dane (smartfon jest wyposażony w taką funkcję), a następnie przywrócić ustawienia fabryczne, dzięki czemu nawet w przypadku odzyskania niektórych danych, ich odczytanie będzie niemożliwe ze względu na zaszyfrowaną postać.  

 

Przed oddaniem starego telefonu do recyklingu powinieneś skasować wszystkie swoje dane, to znaczy trwale usunąć wszystkie swoje dane osobowe (łącznie z numerami kontaktowymi, zdjęciami i ustawieniami), tak by nie można było ich odczytać. Dzięki temu ochronisz swoją prywatność, a twoje informacje nie trafią w niepowołane ręce. Jednak, mimo że przywrócenie ustawień fabrycznych ma zapewnić całkowite skasowanie danych, często może to nie wystarczyć (zob. http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/).Dlatego, powinieneś najpierw zaszyfrować dane (smartfon jest wyposażony w taką funkcję), a następnie przywrócić ustawienia fabryczne, dzięki czemu nawet w przypadku odzyskania niektórych danych, ich odczytanie będzie niemożliwe ze względu na zaszyfrowaną postać.  

 


Teraz musisz pozbyć się starego telefonu, który chcesz oddać do recyklingu, a raczej przekazać organizacji charytatywnej, która będzie z niego korzystać – oczywiście po usunięciu twojej karty SIM.

 

Przez wzgląd na ochronę twojej prywatności wskazane jest, abyś...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information