Ostatnio utworzyłeś konto na nowym portalu społecznościowym, który staje się coraz bardziej popularny.


3::Polityka prywatności
1::Umowa licencyjna użytkownika końcowego
2::Ustawienia prywatności

Rzeczywiście, polityka prywatności to powszechna nazwa stosowanego przez dostawców usług dokumentu/oświadczenia, określającego zasady traktowania twojej prywatności i wykorzystania danych osobowych (tj. jakie dane osobowe są gromadzone, do jakich celów, kto je otrzyma itp.). Zamieszczenie tej informacji jest obowiązkiem prawnym dotyczącym ochrony danych spoczywającym na dostawcy usług (zob. dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE, jak również ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. i jest dostępne tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL).

 

Niestety, w kontekście tego scenariusza ta odpowiedź jest błędna. Umowa licencyjna użytkownika końcowego, albo inaczej EULA, jest dokumentem prawnym, o którego akceptację jesteś często proszony przy tworzeniu nowego konta w serwisach. EULA dotyczy jednak własności intelektualnej oraz praw autorskich, a nie ochrony danych i prywatności. Prawidłowa odpowiedź to polityka prywatności, która jest stosowanym przez dostawców usług dokumentem/oświadczeniem, określającym zasady traktowania twojej prywatności i wykorzystania twoich danych osobowych (tj. jakie dane osobowe są gromadzone, do jakich celów, kto je otrzyma itp.). Zamieszczenie tej informacji jest obowiązkiem prawnym dotyczącym ochrony danych spoczywającym na dostawcy usług (zob. dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE, jak również ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.; jest ono dostępne tutaj:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL).

 

Niestety, w kontekście tego scenariusza ta odpowiedź nie jest poprawna – mimo że ustawienia prywatności są rzeczywiście ważne dla twojej prywatności. Zazwyczaj portale społecznościowe oferują użytkownikom możliwość spersonalizowania sposobu, w jaki inni widzą ich informacje. Na przykład na Facebooku możesz zdecydować, czy Twoje zdjęcia będą widoczne dla znajomych, czy może również dla znajomych znajomych. Są to ustawienia prywatności, które mają istotne znaczenie dla ochrony prywatności. Jednak prawidłowa odpowiedź to polityka prywatności, która jest stosowanym przez dostawców usług dokumentem/oświadczeniem, określającym zasady traktowania twojej prywatności i wykorzystania twoich danych osobowych (tj. jakie dane osobowe są gromadzone, do jakich celów, kto je otrzyma itp.). Zamieszczenie tej informacji jest obowiązkiem prawnym dotyczącym ochrony danych spoczywającym na dostawcy usług (zob. dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE, jak również ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. i jest dostępne tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL).

 


Podczas tworzenia konta zostałeś poproszony o akceptację pewnych zasad określających sposób traktowania twojej prywatności i danych osobowych przez operatora strony.

 

Jaka brzmi powszechnie używana nazwa dokumentu, który akceptujesz w takich przypadkach?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information