Masz w zwyczaju sprawdzać swoje konta na portalach społecznościowych, popijając cappuccino w lokalnej kawiarni.


1::Mogą być pobierane dodatkowe ukryte opłaty, o których nie wiem.
2::Inne osoby podłączone do sieci otwartej mogą zobaczyć, co robisz.
3::Jeżeli korzystam z otwartej sieci Wi-Fi, moje dane osobowe mogą zostać ukradzione z mojej korespondencji.

Niestety, ta odpowiedź jest błędna. Korzystanie z otwartej sieci Wi-Fi niesie ze sobą kilka zagrożeń, ponieważ brak zabezpieczenia hasłem umożliwia dowolnej osobie będącej w zasięgu wgląd do twojej aktywności w sieci. W wyniku tego ktoś może podpatrzeć – za pomocą odpowiednich narzędzi – jakie strony internetowe odwiedzasz, a także co wpisujesz w niezaszyfrowanych formularzach sieciowych (to znaczy na stronach rozpoczynających się od http, a nie https). To umożliwia kradzież danych osobowych. Istnieje również ryzyko, że zainfekowane komputery łączące się z taką siecią mogą próbować zainfekować również twoje urządzenie;tego rodzaju atak może mieć szereg poważnych konsekwencji, takich jak skasowanie lub kradzież twoich danych osobowych oraz śledzenie twojej aktywności.  

 

Jest to częściowo poprawna odpowiedź. Zwykle inni ludzie nie widzą tego, co robisz na swoim tablecie. Brak zabezpieczenia hasłem umożliwia jednak dowolnej osobie będącej w zasięgu sieci wgląd do twojej aktywności w internecie. W wyniku tego ktoś może podpatrzeć – za pomocą odpowiednich narzędzi – jakie strony internetowe odwiedzasz, a także co wpisujesz w niezaszyfrowanych formularzach sieciowych (to znaczy na stronach rozpoczynających się od http, a nie https). To umożliwia kradzież danych osobowych. Istnieje również ryzyko, że zainfekowane komputery łączące się z taką siecią mogą próbować zainfekować również twoje urządzenie;tego rodzaju atak może mieć szereg poważnych konsekwencji, takich jak skasowanie lub kradzież twoich danych osobowych oraz śledzenie twojej aktywności.

 

Jest to poprawna odpowiedź. Korzystanie z otwartej sieci Wi-Fi stwarza różne zagrożenia, ponieważ brak zabezpieczenia hasłem umożliwia dowolnej osobie będącej w zasięgu wgląd do twojej aktywności w sieci. W wyniku tego ktoś może podpatrzeć – za pomocą odpowiednich narzędzi – jakie strony internetowe odwiedzasz, a także co wpisujesz w niezaszyfrowanych formularzach sieciowych (to znaczy na stronach rozpoczynających się od http, a nie https). To umożliwia kradzież danych osobowych. Istnieje również ryzyko, że zainfekowane komputery łączące się z taką siecią mogą próbować zainfekować również twoje urządzenie;tego rodzaju atak może mieć szereg poważnych konsekwencji, takich jak skasowanie lub kradzież twoich danych osobowych oraz śledzenie twojej aktywności.

 


Kawiarnia oferuje bezpłatną sieć Wi-Fi, a ty możesz się z nią połączyć za pomocą tabletu bez podawania hasła.Usłyszałeś jednak od znajomego, że takie otwarte sieci mogą być niebezpieczne.

 

Jakie zagrożenia mogą się z nimi wiązać?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information