Każdego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz instytucje europejskie obchodzą Dzień Ochrony Danych, który ma na celu podnoszenie świadomości oraz propagowanie prywatności i ochrony danych.


2::1 października
1::7 lutego
3::28 stycznia

Ta odpowiedź jest błędna. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

W październiku każdego roku obchodzony jest natomiast Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa Cybernetycznego: kampania Unii Europejskiej poświęcona promowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego wśród obywateli, mająca na celu zmianę postrzegania przez nich zagrożeń cybernetycznych i zapewnienia im aktualnych informacji dotyczących bezpieczeństwa poprzez edukowanie i wymianę dobrych praktyk. Niniejszy quiz jest częścią inicjatywy EMBC na bieżący rok.

 

Ta odpowiedź jest błędna. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

W 2017 roku 7 lutego obchodzony będzie Dzień Bezpieczniejszego Internetu. Dzień Bezpieczniejszego Internetu jest organizowany przez Insafe w lutym każdego roku w celu propagowania bezpieczniejszego korzystania z technologii internetowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

https://www.saferinternetday.org

 

To prawidłowa odpowiedź. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Którego dnia roku obchodzony jest oficjalnie Dzień Ochrony Danych?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information