Każdego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz instytucje europejskie obchodzą Dzień Ochrony Danych, który ma na celu podnoszenie świadomości oraz propagowanie prywatności i ochrony danych.


2::1 października
1::7 lutego
3::28 stycznia

Ta odpowiedź jest błędna. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

W październiku każdego roku obchodzony jest natomiast Europejski Miesiąc Bezpieczeństwa Cybernetycznego: kampania Unii Europejskiej poświęcona promowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego wśród obywateli, mająca na celu zmianę postrzegania przez nich zagrożeń cybernetycznych i zapewnienia im aktualnych informacji dotyczących bezpieczeństwa poprzez edukowanie i wymianę dobrych praktyk. Niniejszy quiz jest częścią inicjatywy EMBC na bieżący rok.

 

Ta odpowiedź jest błędna. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

W 2017 roku 7 lutego obchodzony będzie Dzień Bezpieczniejszego Internetu. Dzień Bezpieczniejszego Internetu jest organizowany przez Insafe w lutym każdego roku w celu propagowania bezpieczniejszego korzystania z technologii internetowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

https://www.saferinternetday.org

 

To prawidłowa odpowiedź. Dzień Ochrony Danych obchodzony jest co roku 28 stycznia. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania konwencji 108 Rady Europy, pierwszego prawnie wiążącego międzynarodowego dokumentu o ochronie danych, który dotyczył automatycznego przetwarzania danych osobowych. Dokument jest dostępny tutaj:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 


Którego dnia roku obchodzony jest oficjalnie Dzień Ochrony Danych?