Jaki termin opisuje


3::Dane osobowe
1::Dane logowania
1::Numer ubezpieczenia społecznego

To prawidłowa odpowiedź. Aby dowiedzieć się, jakie dane są uznawane za dane osobowe, możesz skorzystać ze Słownika Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Przykładami danych osobowych, które bezpośrednio dotyczą danej osoby, są jej imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego. Jednak definicja obejmuje szerszy zakres danych, w tym adres e-mail i numer telefonu służbowego pracownika.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zobacz również: dyrektywa w sprawie ochrony danych 95/46/WE tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=PL

a także nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Ta odpowiedź jest błędna. Termin dane logowania oznacza nazwę użytkownika i hasło, których używasz na przykład, żeby uzyskać dostęp do usług online. Prawidłowa odpowiedź to dane osobowe. Należy przy tym zauważyć, że dane logowania są przykładem danych osobowych, ponieważ stanowią informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby dowiedzieć się, jakie dane są uznawane za dane osobowe, możesz skorzystać ze Słownika Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Przykładami danych osobowych, które bezpośrednio dotyczą danej osoby, są jej imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego. Jednak definicja obejmuje szerszy zakres danych, w tym adres e-mail i numer telefonu służbowego pracownika.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zobacz również: dyrektywa w sprawie ochrony danych 95/46/WE tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=PL

a także nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Ta odpowiedź nie jest prawidłowa. Prawidłowa odpowiedź to dane osobowe. Należy przy tym zauważyć, że numer ubezpieczenia społecznego jest przykładem danych osobowych, ponieważ stanowi informację dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych ma jednak o wiele szerszy zakres.Aby dowiedzieć się, jakie dane są uznawane za dane osobowe, możesz skorzystać ze Słownika Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Przykładami danych osobowych, które bezpośrednio dotyczą danej osoby, są jej imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego. Jednak definicja obejmuje szerszy zakres danych, w tym adres e-mail i numer telefonu służbowego pracownika.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zobacz również: dyrektywa w sprawie ochrony danych 95/46/WE tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

a także nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 tutaj:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 


wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information