Aktywność internautów jest coraz częściej śledzona i profilowana; praktyka ta polega na dostosowywaniu treści internetowych, zwłaszcza reklam, do użytkowników na podstawie ich zainteresowań.


1::Możliwość kradzieży twojej tożsamości elektronicznej
3::Zagrożenie prywatności i ryzyko wykluczenia z usług
2::Masowa obserwacja

Niestety, nie jest to prawidłowa odpowiedź.Profilowanie użytkownika w tym scenariuszu nie wiąże się z ryzykiem kradzieży tożsamości (oznacza ona bowiem, że ktoś inny może się pod ciebie podszyć dzięki zdobyciu twoich danych osobowych).

W przypadku profilowania sposób, w jaki korzystasz z sieci, może posłużyć osobie trzeciej do skonstruowania twojego szczegółowego profilu (np. w celu poznania twoich zainteresowań), co nie tylko zagraża twojej prywatności, ale może również prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak wykluczenie z usług.

 

To prawidłowa odpowiedź. Rzeczywiście, sposób, w jaki korzystasz z sieci, może posłużyć osobie trzeciej do skonstruowania twojego szczegółowego profilu (np. w celu poznania twoich zainteresowań), co nie tylko zagraża twojej prywatności, ale może również prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak wykluczenie z usług.  

 

Ta odpowiedź jest częściowo prawidłowa. Rzeczywiście, masowa obserwacja (mass surveillance) może obejmować profilowanie użytkownika; jest ona jednak bardziej ogólnym terminem niż indywidualne profilowanie.Tego rodzaju obserwacja może być prowadzona przez władze ze względów bezpieczeństwa lub politycznych, bądź też przez przedsiębiorstwa z powodów handlowych.

Jednak główne ryzyko polega na tym, że sposób, w jaki korzystasz z sieci, może posłużyć osobie trzeciej do skonstruowania twojego szczegółowego profilu (np. w celu poznania twoich zainteresowań), co nie tylko zagraża twojej prywatności, ale może również prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak wykluczenie z usług.

 


Uzyskiwaniu informacji o odwiedzanych stronach służy np. przycisk polubienia (jak ten w Facebooku);za każdym razem, gdy internauta odwiedza stronę zawierającą przycisk „lubię to” Facebooka, portal społecznościowy jest o tym informowany, nawet jeżeli użytkownik nie kliknie na ten przycisk.

 

Ta praktyka profilowania niesie pewne ryzyko dla użytkowników, wśród których jednym z najpoważniejszych jest...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information