„Osoby lub organizacje zbierające i przetwarzające twoje dane osobowe mają obowiązek ich ochrony przed nadużyciami i przestrzegania określonych praw właścicieli danych, gwarantowanych przez prawo UE”


1::Prawo człowieka do integralności
1::Prawo do wolności słowa
3::Prawo do ochrony danych osobowych

Ta odpowiedź jest nieprawidłowa. Choć może się wydawać, że dane stanowią integralną część twojej osoby, to w rzeczywistości to prawo podstawowe chroni wyłącznie twoją integralność fizyczną i psychiczną. Prawidłowa odpowiedź to prawo do ochrony danych osobowych, które wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 

Błędna odpowiedź. Mimo że prawo do wolności słowa jest istotne, szczególne prawo ustanowione przez Unię Europejską to prawo do ochrony danych osobowych, które wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 

To prawidłowa odpowiedź. Prawo to wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 


(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).Chociaż dotyczy to wszelkich form gromadzenia danych, w tym w postaci fizycznej, jest to szczególnie istotne dla użytkowników internetu w związku z coraz powszechniejszym przechowywaniem i przesyłaniem danych cyfrowych.

 

Prawo podstawowe chroniące cię przed takimi nadużyciami to...