„Osoby lub organizacje zbierające i przetwarzające twoje dane osobowe mają obowiązek ich ochrony przed nadużyciami i przestrzegania określonych praw właścicieli danych, gwarantowanych przez prawo UE”


1::Prawo człowieka do integralności
1::Prawo do wolności słowa
3::Prawo do ochrony danych osobowych

Ta odpowiedź jest nieprawidłowa. Choć może się wydawać, że dane stanowią integralną część twojej osoby, to w rzeczywistości to prawo podstawowe chroni wyłącznie twoją integralność fizyczną i psychiczną. Prawidłowa odpowiedź to prawo do ochrony danych osobowych, które wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 

Błędna odpowiedź. Mimo że prawo do wolności słowa jest istotne, szczególne prawo ustanowione przez Unię Europejską to prawo do ochrony danych osobowych, które wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 

To prawidłowa odpowiedź. Prawo to wynika z przyjęcia „wspólnych zasad UE mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony twoich danych osobowych w całej UE. Masz prawo do wniesienia skargi i dochodzenia swoich praw w przypadku niewłaściwego wykorzystania twoich danych w dowolnym unijnym kraju”.Dalsze informacje znajdziesz tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Prawa te są opisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Zobacz w szczególności art. 8 dotyczący ochrony danych osobowych i art. 7 dotyczący poszanowania życia prywatnego i rodzinnego („Prywatność”):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF

 


(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).Chociaż dotyczy to wszelkich form gromadzenia danych, w tym w postaci fizycznej, jest to szczególnie istotne dla użytkowników internetu w związku z coraz powszechniejszym przechowywaniem i przesyłaniem danych cyfrowych.

 

Prawo podstawowe chroniące cię przed takimi nadużyciami to...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information