Door de toegenomen verspreiding van sociale technologieën en het gebruik van het internet in het algemeen zijn er enorme verzamelingen data ontstaan, die uit veel verschillende bronnen kunnen komen.


1::Botnets
1::Denial of Service-aanvallen
3::Identiteitsfraude

Dit is niet het juiste antwoord. Botnets zijn netwerken van geïnfecteerde computers die voor illegale activiteiten (zoals computercriminaliteit) gebruikt kunnen worden zonder dat hun eigenaren dit weten. Hoewel ze zeker een belangrijk gevaar vormen voor de veiligheid van computers, hebben ze niets met Big Data te maken. Het juiste antwoord is Identiteitsfraude: het stelen van iemands persoonsgegevens om zich als hem of haar te kunnen voordoen. Het wordt beschouwd als een aanval die in opkomst is doordat de beschikbare hoeveelheid informatie dankzij Big Data sterk is toegenomen, wat identiteitsfraude door kwaadwillenden vereenvoudigt.

 

Zie voor meer informatie het ENISA Threat Landscape 2015 Report, beschikbaar via de volgende link https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015, waarin meerdere opkomende gevaren besproken worden die met Big Data te maken hebben, zoals de mate waarin aanvallers beter in staat zijn om malware te laten installeren op basis van informatie die met Big Data verzameld is (zie blz. 77-80).  

 

Dit is niet het juiste antwoord. Een Denial of Service- of DoS-aanval is een aanval waarbij ervoor gezorgd wordt dat een hulpbron op een netwerk (bijvoorbeeld een website) voor de gebruiker niet beschikbaar is. Hoewel een DoS-aanval een ernstig gevaar kan vormen voor computersystemen, heeft dit niets met Big Data te maken. Het juiste antwoord is identiteitsfraude: het stelen van iemands persoonsgegevens om zich als hem of haar te kunnen voordoen. Het wordt beschouwd als een aanval die in opkomst is doordat de beschikbare hoeveelheid informatie dankzij Big Data sterk is toegenomen, wat identiteitsfraude door kwaadwillenden vereenvoudigt.

Zie voor meer informatie het ENISA Threat Landscape 2015 Report, beschikbaar via de link: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015, waarin meerdere opkomende gevaren besproken worden die met Big Data te maken hebben, zoals de mate waarin aanvallers beter in staat zijn om malware te laten installeren op basis van informatie die met Big Data verzameld is (zie blz. 77-80).  

 

Dit is het juiste antwoord, gezien de gegeven mogelijkheden. Identiteitsfraude is het stelen van iemands persoonsgegevens om zich als hem of haar te kunnen voordoen. Het wordt beschouwd als een aanval die in opkomst is doordat de beschikbare hoeveelheid informatie dankzij Big Data sterk is toegenomen, wat identiteitsfraude door kwaadwillenden vereenvoudigt.

 

Zie voor meer informatie het ENISA Threat Landscape 2015 Report, beschikbaar via de link: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015, waarin meerdere opkomende gevaren besproken worden die met Big Data te maken hebben, zoals de mate waarin aanvallers beter in staat zijn om malware te laten installeren op basis van informatie die met Big Data verzameld is (zie blz. 77-80).  

 


Deze concentratie van gegevens wordt Big Data genoemd. De gegevens kunnen geanalyseerd worden met nieuwe technieken voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld om trends te identificeren). Big Data zet echter ook de deur op een kier voor aanvallen op computersystemen en privacyproblemen.

 

Wat is een van de risico's van Big Data voor gebruikers?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information