U heeft onlangs een onlinedienst geraadpleegd die u werd aangeboden door uw mobiele provider.


1::Het recht om te worden vergeten
1::Het recht op uitwissing van gegevens
3::Het recht op rectificatie

Dit antwoord is helaas niet correct (merk op dat het recht om vergeten te worden samenvalt met het recht op uitwissing van gegevens). Het juiste antwoord is het recht van rectificatie, het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Het recht van rectificatie, dat een essentiële aanvulling vormt op het recht op toegang, komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Merk ook op dat, volgens de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming "de betrokkene meestal moet schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke om het recht van rectificatie uit te oefenen. Ter illustratie, als u uw persoonlijke adres wenst te wijzigen of als informatie over u onjuist is, moet u uw recht van rectificatie uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke die deze gegevens bezit". Zie voor deze definitie van het recht van rectificatie: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Dit antwoord is helaas niet correct (merk op dat het recht op uitwissing van gegevens samenvalt met het recht om vergeten te worden). Het juiste antwoord is het recht van rectificatie, het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Het recht van rectificatie, dat een essentiële aanvulling vormt op het recht op toegang, komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Merk ook op dat, volgens de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming "de betrokkene meestal moet schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke om het recht van rectificatie uit te oefenen. Ter illustratie, als u uw persoonlijke adres wenst te wijzigen of als informatie over u onjuist is, moet u uw recht van rectificatie uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke die deze gegevens bezit". Zie voor deze definitie van het recht van rectificatie: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Dit antwoord is inderdaad correct in de context van dit scenario. Het recht van rectificatie is het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Het recht van rectificatie, dat een essentiële aanvulling vormt op het recht op toegang, komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Merk ook op dat, volgens de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming "de betrokkene meestal moet schrijven naar de verwerkingsverantwoordelijke om het recht van rectificatie uit te oefenen. Ter illustratie, als u uw persoonlijke adres wenst te wijzigen of als informatie over u onjuist is, moet u uw recht van rectificatie uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke die deze gegevens bezit". Zie voor deze definitie van het recht van rectificatie: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 


U was verrast toen u ontdekte – tijdens het surfen naar uw profiel – dat de informatie over uw thuisadres, die door uw provider wordt bijgehouden, onjuist was. In een dergelijk geval - dat wil zeggen wanneer uw persoonlijke gegevens onjuist zijn – heeft u het recht om aan de instantie die de gegevens verwerkt (bv. de serviceprovider) te vragen om de gegevens aan te passen zodat ze correct zijn.

 

Deze specifieke recht heet...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information