Gegevensbescherming door ontwerp is een benadering die de privacy bevordert door ervoor te zorgen dat de waarborgen voor de gegevensbescherming worden ingebouwd in producten en diensten vanaf de eerste ontwikkelingsfase van software.


1::Softwareontwikkelaars geven de voorkeur aan het privacybeleid.
2::Privacy is een maatschappelijk vraagstuk en geen technisch probleem.
3::Het gebrek aan de geschikte softwaretools om de gegevensbescherming door ontwerp te realiseren.

Dit antwoord is in de context van dit scenario helaas niet correct. Privacybeleid is de gebruikelijke naam voor de documenten/verklaringen van dienstverleners waarin zij nauwkeurig beschrijven hoe zij omgaan met uw privacy en hoe uw persoonlijke gegevens door hen kunnen worden gebruikt (dat wil zeggen: welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden, wie zijn de ontvangers van uw gegevens, enz.). Gegevensbescherming door ontwerp zorgt voor een betere privacy dan het privacybeleid.

De tweede reden is het ontbreken van de geschikte softwaretools om dit te realiseren.

Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Merk op dat de nood aan gegevensbescherming door ontwerp ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Hoewel privacy inderdaad ook een sociaal vraagstuk is, kan privacy in onze wereld, waarin we allemaal digitaal met elkaar verbonden zijn, met het juiste ontwerp worden geregeld en beschermd; daarom verwijzen we naar gegevensbescherming door ontwerp.

De tweede reden is het ontbreken van de geschikte softwaretools om dit te realiseren.

Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Merk op dat de nood aan gegevensbescherming door ontwerp ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 

Dit is inderdaad de tweede redenen waarom een traditionele benadering van software beperkingen inhoudt op het gebied van gegevensbescherming door ontwerp. Het wordt daarom belangrijk dat softwaretools meer beschikbaar worden voor de softwareontwikkelaars.

 

Voor meer informatie: zie het ENISA-verslag Privacy en gegevensbescherming door ontwerp: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Merk op dat de nood aan gegevensbescherming door ontwerp ook aan bod komt in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018; het document is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf).

 


(Soms wordt ook de term "privacy door ontwerp" gebruikt). De ontwikkeling van software heeft traditioneel echter beperkingen gekend bij het ontwerpen van technologieën die er door het ontwerp voor zorgen dat privacy wordt gewaarborgd. Er zijn twee belangrijke redenen waarom een traditionele benadering van software beperkingen inhoudt op het gebied van gegevensbescherming door ontwerp. De eerste reden is dat het aan het nodige bewustzijn ontbreekt bij de ontwikkelaars en de instanties die de gegevens verwerken.

 

Wat is de tweede reden?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information