Autoriteiten dringen er tegenwoordig vaak op aan dat de gebruikers moeten worden geïnformeerd over het feit dat alle informatie over hen die al op het internet


2::het recht van toegang.
1::het recht op vrijheid van meningsuiting.
3::het recht op uitwissing.

Dit antwoord is niet correct, hoewel het kan worden beschouwd als gedeeltelijk correct, aangezien dit recht ook te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens. Het recht van toegang betekent dat u van de overeenkomstige autoriteit uitsluitsel kunt krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en dat u, indien dat zo is, meer gedetailleerde informatie kunt krijgen (welke soort gegevens, met welk doel, enz.). Het juiste antwoord is het recht op uitwissing (of "het recht om vergeten te worden") en het betekent dat u onverwijld het recht heeft om bij een autoriteit de uitwissing van persoonlijke gegevens te eisen. Het gaat daarbij om het vergroten van de weerbaarheid van personen en niet om het wissen van gebeurtenissen uit het verleden of het beperken van de vrijheid van de pers. Dit recht komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018) en verbreedt het recht om bezwaar te maken dat aan bod komt in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het verordening is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Dit antwoord is niet correct. Hoewel het recht op de vrijheid van meningsuiting belangrijk is, is het specifieke recht dat wordt geïmpliceerd in dit scenario het recht op uitwissing (of "het recht om vergeten te worden") en het betekent dat u onverwijld het recht heeft om bij een autoriteit de uitwissing van persoonlijke gegevens te eisen. Het gaat daarbij om het vergroten van de weerbaarheid van personen en niet om het wissen van gebeurtenissen uit het verleden of het beperken van de vrijheid van de pers. Dit recht komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018) en verbreedt het recht om bezwaar te maken dat aan bod komt in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het verordening is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

Dit is het correcte antwoord. Het recht op uitwissing (of "het recht om vergeten te worden") betekent dat u onverwijld het recht heeft om bij een autoriteit de uitwissing van persoonlijke gegevens te eisen. Het gaat daarbij om het vergroten van de weerbaarheid van personen en niet om het wissen van gebeurtenissen uit het verleden of het beperken van de vrijheid van de pers. Dit recht komt ook aan bod in de algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming (de verordening is van kracht vanaf 24 mei 2016, en is van toepassing met ingang van 25 mei 2018) en verbreedt het recht om bezwaar te maken dat aan bod komt in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het verordening is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


staat nooit zal verdwijnen en dat deze gegevens uiteindelijk kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden (waarschijnlijk ongewenste). Het recht om de gebruikers tegen deze situatie te beschermen heet...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information