wij bezoeken tegenwoordig veel internetwebsites.


2::de opt-out-mogelijkheid.
3::de opt-in-mogelijkheid.
1::de "do not track"-mogelijkheid.

dit antwoord is gedeeltelijk correct. Het opt-out-mechanisme betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten, d.w.z. expliciet aan te geven dat u dergelijke reclame in de toekomst niet wenst te ontvangen. Het correcte antwoord is de opt-in-mogelijkheid, wat betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). Er zijn echter enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid is toegestaan – in het kader van een bestaande klantrelatie kan uw e-mailadres bijvoorbeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke producten of diensten. Zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

dit is het correcte antwoord. De opt-in-mogelijkheid betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). Er zijn echter ook enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid ook is toegestaan, wat betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten (zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive ).   

 

dit antwoord is helaas niet correct. Het correcte antwoord is de opt-in-mogelijkheid, wat in dit scenario betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). De "do not track"-mogelijkheid is een instelling van de internetbrowser om traceren uit te schakelen. Er zijn ook enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid ook is toegestaan, wat betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten (zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 


Het komt vaak voor dat wij na een bezoek aan bepaalde sites ongewenste reclame ontvangen – dat wil zeggen: waar we niet om hebben gevraagd. Dit is vanwege het feit dat de adverteerders geen gebruik hebben gemaakt van de juiste mogelijkheid voor het verkrijgen van onze toestemming, namelijk...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information