wij bezoeken tegenwoordig veel internetwebsites.


2::de opt-out-mogelijkheid.
3::de opt-in-mogelijkheid.
1::de "do not track"-mogelijkheid.

dit antwoord is gedeeltelijk correct. Het opt-out-mechanisme betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten, d.w.z. expliciet aan te geven dat u dergelijke reclame in de toekomst niet wenst te ontvangen. Het correcte antwoord is de opt-in-mogelijkheid, wat betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). Er zijn echter enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid is toegestaan – in het kader van een bestaande klantrelatie kan uw e-mailadres bijvoorbeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor het aanbieden van soortgelijke producten of diensten. Zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

dit is het correcte antwoord. De opt-in-mogelijkheid betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). Er zijn echter ook enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid ook is toegestaan, wat betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten (zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive ).   

 

dit antwoord is helaas niet correct. Het correcte antwoord is de opt-in-mogelijkheid, wat in dit scenario betekent dat u geen enkele vorm van reclame ontvangt, tenzij u nadrukkelijk vraagt om dergelijke communicatie (bv. door te klikken op een selectievakje waarin u wordt gevraagd of u reclame wenst te ontvangen, of door het invullen van een desbetreffend formulier). De "do not track"-mogelijkheid is een instelling van de internetbrowser om traceren uit te schakelen. Er zijn ook enkele gevallen waarin de opt-out-mogelijkheid ook is toegestaan, wat betekent dat u reclame kunt ontvangen waar u niet om heeft hebt gevraagd, mits u ook de gelegenheid krijgt zich hiertegen te verzetten (zie de e-privacyrichtlijn: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive). 

 


Het komt vaak voor dat wij na een bezoek aan bepaalde sites ongewenste reclame ontvangen – dat wil zeggen: waar we niet om hebben gevraagd. Dit is vanwege het feit dat de adverteerders geen gebruik hebben gemaakt van de juiste mogelijkheid voor het verkrijgen van onze toestemming, namelijk...