wat is de naam die wordt gegeven aan gegeven aan


3::persoonsgegevens
1::inloggegevens
1::socialezekerheidsnummer

dit is het correcte antwoord. Om een beter inzicht te krijgen in wat wordt beschouwd als persoonsgegevens, kunt u gaan kijken in het glossarium van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming:

De naam en het socialezekerheidsnummer zijn twee voorbeelden van persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met een persoon. Maar de definitie is ruimer en omvat bijvoorbeeld ook e-mailadressen en het telefoonnummer van een bediende op kantoor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zie ook de Richtlijn 95/46/EG over gegevensbescherming:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=NL

en ook de nieuwe algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

dit antwoord is niet correct. De term inloggegevens verwijst naar de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u bijvoorbeeld toegang krijgt tot onlinediensten. Het correcte antwoord is persoonsgegevens. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat inloggegevens een voorbeeld zijn van persoonsgegevens, omdat het gaat om gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Om een beter inzicht te krijgen in wat wordt beschouwd als persoonsgegevens, kunt u gaan kijken in het glossarium van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming:

De naam en het socialezekerheidsnummer zijn twee voorbeelden van persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met een persoon. Maar de definitie is ruimer en omvat bijvoorbeeld ook e-mailadressen en het telefoonnummer van een bediende op kantoor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zie ook de Richtlijn 95/46/EG over gegevensbescherming:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=NL

en ook de nieuwe algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 

dit antwoord is niet correct. Het correcte antwoord is persoonsgegevens. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat het socialezekerheidsnummer een voorbeeld is van persoonsgegevens, omdat het gaat om gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De notie van persoonsgegevens is echter veel algemener. Om een beter inzicht te krijgen in wat wordt beschouwd als persoonsgegevens, kunt u gaan kijken in het glossarium van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming:

De naam en het socialezekerheidsnummer zijn twee voorbeelden van persoonsgegevens die rechtstreeks verband houden met een persoon. Maar de definitie is ruimer en omvat bijvoorbeeld ook e-mailadressen en het telefoonnummer van een bediende op kantoor.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Zie ook de Richtlijn 95/46/EG over gegevensbescherming:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=NL

en ook de nieuwe algemene Verordening 2016/679 over gegevensbescherming:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

 


"iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon"?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information