wanneer u een digitaal apparaat gebruikt om bijvoorbeeld te surfen op het internet en websites te bezoeken, dan laat u kleine sporen van uw activiteiten achter.


2::cookies
3::digitale voetafdruk
1::inloggegevens

dit is niet het correcte antwoord; cookies zijn wel een voorbeeld van een digitale spoor. Cookies zijn meer bepaald kleine stukjes gegevens (tekstbestanden) die alleen op de pc van de gebruiker worden opgeslagen en door online dienstverleners veel worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het vastleggen van gebruikersvoorkeuren (taal, achtergrondkleuren, enz.), het identificeren van de gebruiker wanneer hij/zij gebruik maakt van een boodschappenlijstje, enz. Merk ook op dat cookies voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals reclame op basis van surfgedrag ("behavioural advertising"), wat niet is toegelaten, tenzij de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geeft.

Het correcte antwoord is digitale voetafdruk: het is een algemene term voor de sporen die worden achtergelaten door gebruikers die in een digitale omgeving communiceren en digitale apparaten gebruiken. Deze voetafdrukken kunnen passief zijn wanneer deze sporen door derden worden verzameld zonder medeweten van de gebruiker; dit kan bijvoorbeeld gaan over de tijd en de dag waarop u een bepaalde website heeft bezocht. Voetafdrukken kunnen ook actief zijn wanneer de gebruiker opzettelijk informatie plaatst, zoals berichten op een sociale netwerksite.

 

dit is het correcte antwoord. Een Digitale voetafdruk is een algemene term voor de sporen die worden achtergelaten door gebruikers die in een digitale omgeving communiceren en digitale apparaten gebruiken. Deze voetafdrukken kunnen passief zijn wanneer deze sporen door derden worden verzameld zonder medeweten van de gebruiker; dit kan bijvoorbeeld gaan over de tijd en de dag waarop u een bepaalde website heeft bezocht. Voetafdrukken kunnen ook actief zijn wanneer de gebruiker opzettelijk informatie plaatst, zoals berichten op een sociale netwerksite.

 

dit antwoord is niet correct. De term inloggegevens verwijst naar de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u bijvoorbeeld toegang krijgt tot onlinediensten. Het correcte antwoord is digitale voetafdruk: de sporen die worden achtergelaten door gebruikers die in een digitale omgeving communiceren en digitale apparaten gebruiken. Deze voetafdrukken kunnen passief zijn wanneer deze sporen door derden worden verzameld zonder medeweten van de gebruiker; dit kan bijvoorbeeld gaan over de tijd en de dag waarop u een bepaalde website heeft bezocht. Voetafdrukken kunnen ook actief zijn wanneer de gebruiker opzettelijk informatie plaatst, zoals berichten op een sociale netwerksite.

 


Deze activiteiten kunnen in het apparaat en door de bezochte websites worden opgeslagen.

 

Wat is de algemene benaming voor deze sporen?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information