"personen of organisaties die uw persoonlijke gegevens verzamelen en beheren, moeten deze beschermen tegen misbruik en moeten bepaalde rechten die worden gewaarborgd


1::het recht op menselijke integriteit.
1::het recht op vrijheid van meningsuiting.
3::het recht op bescherming van persoonsgegevens.

dit antwoord is niet correct. Hoewel het misschien lijkt alsof uw gegevens een deel van uzelf en daarom ook uw integriteit zijn, beschermt dit grondrecht in feite alleen uw lichamelijke en geestelijke integriteit. Het correcte antwoord is het recht op de bescherming van persoonsgegevens waarvoor "gemeenschappelijke EU-regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens overal in de EU een hoge graad van bescherming genieten. U hebt het recht om een klacht in te dienen en een schadevergoeding te verkrijgen als uw gegevens waar dan ook binnen de EU worden misbruikt". Voor meer informatie kunt u terecht op:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Deze rechten staan beschreven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zie met name artikel 8 over de bescherming van persoonsgegevens en artikel 7 over het eerbiedigen van het privéleven en het familie- en gezinsleven ("privacy"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

dit antwoord is niet correct. Hoewel het recht op vrijheid van meningsuiting een belangrijk recht is, heet het specifieke recht dat door de Europese Unie werd ingevoerd het recht op de bescherming van persoonsgegevens waarvoor "gemeenschappelijke EU-regels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens overal in de EU een hoge graad van bescherming genieten. U hebt het recht om een klacht in te dienen en een schadevergoeding te verkrijgen als uw gegevens waar dan ook binnen de EU worden misbruikt". Voor meer informatie kunt u terecht op:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Deze rechten staan beschreven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zie met name artikel 8 over de bescherming van persoonsgegevens en artikel 7 over het eerbiedigen van het privéleven en het familie- en gezinsleven ("privacy"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 

dit is het correcte antwoord. "Er zijn gemeenschappelijke EU-regels opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens overal in de EU een hoge graad van bescherming genieten. U hebt het recht om een klacht in te dienen en een schadevergoeding te verkrijgen als uw gegevens waar dan ook binnen de EU worden misbruikt". Voor meer informatie kunt u terecht op:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Deze rechten staan beschreven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Zie met name artikel 8 over de bescherming van persoonsgegevens en artikel 7 over het eerbiedigen van het privéleven en het familie- en gezinsleven ("privacy"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

 


door de EU-wetgeving ten aanzien van de eigenaars van de gegevens respecteren" (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/). Hoewel dit geldt voor elke vorm van gegevensverzameling, met inbegrip van fysieke verzameling, is dit van groot belang voor internetgebruikers, gezien het toenemende gebruik van digitale gegevensopslag en digitaal dataverkeer.

 

Het specifieke grondrecht dat u beschermt tegen dergelijk misbruik heet...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information