internetgebruikers worden steeds vaker gevolgd en geprofileerd; dit is de praktijk waarbij de online-inhoud, met name reclame, wordt afgestemd op de bezoekers op basis van hun vermoedelijke interesses.


1::dat uw digitale identiteit kan worden gestolen.
3::het risico met betrekking tot privacy en de uitsluiting van diensten.
2::grootschalig toezicht.

dit antwoord is helaas niet correct. Gebruikersprofilering is in dit scenario niet gerelateerd aan het risico op identiteitsdiefstal (dit laatste betekent dat iemand anders zich als u kan voordoen wanneer die persoon een aantal van uw persoonlijke gegevens heeft kunnen bemachtigen).

Maar de manier waarop u het web gebruikt, kan wel door een derde partij worden gebruikt voor het samenstellen van een gedetailleerd profiel over u (om bijvoorbeeld achter uw interesses te komen), wat niet alleen uw privacy in gevaar brengt, maar ook kan leiden tot nadelige gevolgen zoals het uitgesloten worden van diensten.

 

dit is het correcte antwoord. De manier waarop u het web gebruikt, kan inderdaad door een derde partij worden gebruikt voor het samenstellen van een gedetailleerd profiel over u (om bijvoorbeeld achter uw interesses te komen), wat niet alleen uw privacy in gevaar brengt, maar ook kan leiden tot nadelige gevolgen zoals het uitgesloten worden van diensten.

 

dit is gedeeltelijk correct. Grootschalig toezicht kan inderdaad worden gekoppeld aan gebruikersprofilering; grootschalig toezicht is echter een algemenere term dan de profilering van een individu. Dit toezicht kan om veiligheids- of politieke redenen worden uitgevoerd door regeringen of om commerciële redenen door bedrijven.

Waarschijnlijk is het belangrijkste risico echter dat de manier waarop u het web gebruikt door een derde partij kan worden gebruikt voor het samenstellen van een gedetailleerd profiel over u (om bijvoorbeeld achter uw interesses te komen), wat niet alleen uw privacy in gevaar brengt, maar ook kan leiden tot nadelige gevolgen zoals het uitgesloten worden van diensten.

 


Een "vind ik leuk"-knop (zoals die op Facebook) traceert bijvoorbeeld gebruikers op verschillende websites; elke keer als een gebruiker een website met een "vind ik leuk"-knop van Facebook bezoekt, wordt de sociale netwerksite hierover geïnformeerd, zelfs als de gebruiker niet op deze knop klikt.

 

Deze profileringspraktijk brengt bepaalde risico's met zich mee voor de gebruikers. Een belangrijk risico is onder andere...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information